Actieplatform DBA

Het DBA Actieplatform is de verzamelplaats van feiten, meningen en ontwikkelingen rond de DBA. Het Actieplatform is bedoeld om de krachten van zelfstandige ondernemers te bundelen tot een breed gedragen actie voor het ondernemerschap en de rechtszekerheid van zzp’ers. Kom in beweging, sluit je aan bij de DBA-Actie en onderteken de petitie, die namens de zelfstandige ondernemers in december wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Standpunt Stichting ZZP Nederland

De uitvoering van de DBA, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, werkt averechts doordat nu juist de echte ondernemers worden beperkt. Stichting ZZP Nederland stelt vast, dat dit kabinet ogenschijnlijk het ondernemerschap wil stimuleren, maar dat de overheid nu in werkelijkheid het ondernemerschap van zelfstandigen aan banden legt en zelfs dwarsboomt. Volgens voorzitter Maarten Post zal de staatssecretaris er niet in slagen om op korte termijn de knelpunten op te lossen, terwijl nu al veel zelfstandigen rechtstreeks in hun broodwinning worden bedreigd.

Wat gaan we doen

Om de politici de ogen te openen zullen we een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer waarin wij voor twee zaken pleiten:

  • een eigen wettelijke positie die zorgt voor rechtszekerheid voor zelfstandige ondernemers
  • een vrijwaringsperiode van 5 jaar verbinden aan de toepassing van goedgekeurde modelcontracten.

Deel deze pagina: