Bevallingsuitkering met terugwerkende kracht?

Stichting ZZP Nederland

Door een gewonnen rechtszaak van een ondernemer die in de periode tussen augustus 2004 en het voorjaar van 2008 bevallen is, hebben wellicht alle vrouwen die in die periode zwanger waren recht op een bevallingsuitkering met terugwerkende kracht. Hierover is momenteel nog geen duidelijkheid, ondanks dat rechtbank Midden Nederland de dames in het gelijk heeft gesteld. De vraag is nu of de uitspraak van de rechtbank voor alle vrouwen die in voornoemde periode bevallen zijn gaat gelden, of dat de uitspraak alleen geldt voor de ondernemer die de rechtszaak heeft gewonnen.

UWV en Sociale Zaken

Het UWV die de uitkering uit zou moeten voeren zegt hierover het volgende:

 ‘UWV gaat nu met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog een zwangerschapsuitkering te betalen. Zodra wij hierover meer informatie hebben, kunt u dit lezen op uwv.nl.’

Hiaat

Momenteel hebben zwangere vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn recht op de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ)-uitkering die wordt verzorgd door het UWV. Maar dit is niet altijd zo geweest, want tussen 2004 en 2008 was deze voorziening er niet. Op 1 juli 2004 werd de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) afgeschaft en op 4 juni 2008 werd de ZEZ ingesteld. Voor de tussenliggende periode was er gek genoeg geen enkele uitkering voor zwangere zelfstandigen.

VN-Vrouwenverdrag

Deze gewonnen rechtszaak heeft veel voeten in aarde gehad. Meerdere rechtszaken tot de Hoge Raad aan toe leverden geen positieve uitkomst op. Volgens de rechter heeft het UWV het VN-Vrouwenverdrag geschonden. Eerder kreeg de vrouwelijke ondernemer ook gelijk van het VN-comité voor het uitbannen van discriminatie van vrouwen (CEDAW). Dat oordeelde op basis van het VN-Vrouwenverdrag dat de vrouwen recht hadden op een uitkering.

Actuele stand van zaken

UWV is het niet eens met de uitspraak van de rechter en heeft hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). De vraag of vrouwen recht hebben op een uitkering als ze in de periode van 2004 tot en met 2008 zijn bevallen terwijl zij werkzaam waren als zelfstandige, zal derhalve beantwoord worden door de CRvB. UWV heeft de CRvB verzocht om de zaak zo spoedig mogelijk te behandelen, gelet op de belangen die spelen.

Inmiddels (eind juli 2017) heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een tussenuitspraak gedaan. Meer hierover leest u hier.

Lees ook op de website van het UWV.

Update 17-10-2017: 

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de Eerste en Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Lees hier het volledige bericht.

 

Update 6-3-2018

Kan ik een ZEZ-uitkering aanvragen voor de periode vóór 7 mei 2005?

Ja. U kunt alsnog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen vóór 7 mei 2005.

Aanvraagformulier: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-zez-uitkering.aspx

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, volgt de uitkering en er wordt geen boete opgelegd voor een te late aanvraag in deze situatie.

 

Bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008?

Bent u bevallen in de periode van 7 mei 2005 t/m 4 juni 2008? Dan is wellicht een compensatie van toepassing. Vanaf 15 mei kunt u een aanvraag doen bij het UWV. Lees meer.

Deel deze pagina: