Sanctie op niet tijdig aanmelden zzp' er voor ZEZ-regeling

StartBedrijf.nl

 

Zwangere zzp' ers hebben recht op de regeling Zwanger en Zelfstandig (ZEZ). Zoals bij alle regelingen zijn er wel regels aan verbonden. Sinds maart 2012 worden onderneemsters die zich niet tijdig melden voor de uitkering gesanctioneerd, aldus het bedrijf Flynth. Want in de Wet arbeid en zorg (Wazo) staat dat de ZEZ uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van de uitkering aangevraagd moet worden. De uitkering kan ingaan zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsuitkering.

Hoogte sanctie
Wat gaat dat een zzp'er nu dan kosten als ze de ZEZ te laat aanvraagt? De hoogte van de sanctie hangt af van de duur waarmee de aanvraagtermijn is overschreden en de verwijtbaarheid. Wordt de uitkering tot 56 dagen te laat aangevraagd, dan volgt een korting van 5 procent op de bruto-uitkering, bij een overschrijding tot 112 kalenderdagen, 10 procent en bij een overschrijding van meer dan 112 kalenderdagen een korting van 20 procent.

Als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, of zelfs geen verwijtbaarheid, dan kan de sanctie worden afgezwakt. Als de onderneemster niet op de hoogte is van de regeling, dan is dat geen geldig excuus.

Handig dus om de regeling nog even aan te kaarten en na te lezen | ZEZ-regeling |

Update 12-12-2013

Kan ik een ZEZ-uitkering aanvragen voor de periode vóór 7 mei 2005?

Ja. U kunt alsnog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen vóór 7 mei 2005.

Aanvraagformulier: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-zez-uitkering.aspx

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, volgt de uitkering en er wordt geen boete opgelegd voor een te late aanvraag in deze situatie.

 

Bevallen na 7 mei 2005

Bent u bevallen in de periode van 7 mei 2005 t/m 4 juni 2008? Dan is wellicht een compensatie van toepassing. De minister van SZW op 17 oktober jl. hierover een brief aan de Tweede Kamer verzonden.

De aanvraag voor deze compensatie kan nog niet gedaan worden. Zodra duidelijk is wanneer dit wel kan en/of er ontwikkelingen op dit dossier zal ZZP Nederland dit delen.

Deel deze pagina: