(050) 700 1950
Stuur een bericht

ZZP Zorg Coöperaties nu al groot succes

Grote interesse onder ZZP’ers in Zelfstandig Service Organisaties

ZZP Nederland heeft voor de zomervakantie voor 400 ZZP’ers introductieavonden verzorgd over de zorg en de Zelfstandige Service Organisaties (ZSO). Tijdens deze avonden is gepeild of de ZZP’ers belangstelling hadden in het samenwerken in een door en voor ZZP’ers gevormde coöperatie, een zogeheten ZSO. Van alle aanwezigen heeft 87% zijn/haar interesse getoond. Nog belangrijker, maar liefst 130 groepen variërend van 5 tot 150 ZZP’ers hebben zich aangemeld om zelf een ZSO te vormen. Samen vertegenwoordigen de geïnteresseerde zorg ZZPers en met name hun groepen, bijna 2000 Zorg ZZP’ers

De ZSO oftewel Zelfstandige Service Organisatie is een samenwerkingsverband van ZZP’ers die gezamenlijk zich sterk maakt om werving van cliënten, continuïteit van zorg, optimale kwaliteit en innovatieve zorgdiensten te ontwikkelen. Elke ZZP’er regelt individueel welk tarief hij/zij hanteert, welke werktijden en soorten diensten verleend worden. Dit alles zonder tussenkomst van derden.

Netwerk van coöperaties door het hele land
De ZSO’s zijn regionaal van karakter om maatwerk naar gemeenten, zorgverzekeraars, individuele cliënten en instellingen te kunnen garanderen. Op dit moment is 85% van het hele land afgedekt met bestaande en in oprichting zijnde ZSO’s. Die ZSO’s hebben samen rond de 2000 Zorg-ZZP’ers, die soms al meer dan 10 jaar naar volle tevredenheid van cliënten en de ZZP’ers zelf in een coöperatie werken. De organisatievorm van een ZSO hoeft geen coöperatie te zijn, maar zou ook kunnen in een maatschap of in een franchise formule.

De ZSO formule is ter toetsing voorgelegd aan Zorgverzekeraars Nederland, ministerie van VWS en de Belastingdienst voor landelijke goedkeuring die we voor eind november dit jaar verwachten.

ZZP Contracten voor 2015 met meer dan 80 gemeenten
Natuurlijk willen ZZP’ers graag hun diensten aanbieden aan gemeenten. De ZSO’s hebben in ruim 120 gemeenten meegedaan aan de zorginschrijving en zijn in ruim 80 gemeenten gecontracteerd. Daarbij zijn bijvoorbeeld alle gemeenten in de provincies Friesland en Groningen en grote gemeenten als Nijmegen, Zwolle, Groningen en andere steden verspreid over het hele land.

Via die 80 contracten kunnen de ZZP’ers als coöperaties met AWBZ toelating Zorg in Natura (ZiN) leveren. Daarnaast is er de mogelijkheid in de meeste van de 403 gemeenten in Nederland om PGB-zorg te leveren als ZZP’er. Als een ZZP’er in 2014 PGB-zorg levert verandert daar in 2015 in principe niets aan ervan uitgaand dat de cliënt tevreden is over de dienstverlening. Maar let op: per 1/1/2016 kan niet automatisch de PGB-cliënt behouden worden. Daarom is het te adviseren dat ZZP’ers zich aanmelden als geïnteresseerden in de ZSO’s.

De ZSO’s hebben contracten met de meeste zorgkantoren
De meeste zorg wordt geleverd via zorgkantoren. Door de AWBZ erkenning van de meeste ZSO’s is er een direct contract met het zorgkantoor waarvan de aangesloten ZZP’ers gebruik kunnen maken. Als ZZP’er hoef je dus niet je eigen coöperatie op te richten je kunt individueel of in groepen je aansluiten bij een bestaande ZSO die over alle vergunningen en bijvoorbeeld ICT-voorzieningen beschikt zodat de hele afdoening van raamcontracten, individuele overeenkomsten, uren- en kwaliteits-rapportage, facturatie en betaling door de ZZP’er maar ook voor de verzekeraar individuele (bijv. PGB of particuliere cliënten) soepel verloopt, met minimale kosten en overhead.

Zelfstandig Service Organisaties
Als je interesse hebt meld je dan snel aan middels onderstaande link, de aanmelding is kosteloos, je betaalt pas in 2015 enkele tientjes per jaar als je van de feitelijke inzet en diensten gebruik gaat maken. Ook kun je via de ZSO’s opleidingen op zorggebied volgen. Testen waar je goed in bent en hoe je je verder kunt ontwikkelen. Dit alles tegen forse kortingen.

De ZSO oplossing zorgt er niet alleen voor dat ZZP’ers gemakkelijk gevonden kunnen worden door individuele of grote opdrachtgevers, maar ook dat we samen de continuïteit en kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en onnodige kosten en bezwaren van het werken met allerlei tussenpartijen zoals payrollbureaus, bemiddelaars, detacheerders, uitzendbureaus en andere tussenschakels aanzienlijk verminderd kunnen worden.

We staan daardoor als ZZP’ers samen krachtiger en kunnen tegen minimale kosten diensten, waarbij kwaliteit en continuïteit voorop staat, leveren.

Samen staan we sterk.

| Aanmelden interesse ZSO |

 

Deel deze pagina: