ZZP’ers zonder verzekeringen zijn zeer kwetsbaar

ZZP Nederland

ZZP’ers zijn zonder verzekeringen zeer kwetsbaar
Van de naar schatting 800.000 ZZP’ers in Nederland is het merendeel zeer kwetsbaar als hun iets overkomt. Niet alleen hebben ze het moeilijk in deze economisch slechte tijden, maar ook als er zich problemen voordoen op het gebied van ziek zijn, klachten en claims. Die conclusie trekt belangenorganisatie ZZP Nederland na een inventarisatie van vragen die de helpdesk bereiken. De grootste problemen liggen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen.

Zieke ZZP’ers ontvangen geen uitkering
Naast economische tegenvallers raken ZZP’ers ook snel in problemen als ze ziek worden. Het merendeel heeft bijvoorbeeld geen verzekering afgesloten tegen arbeidsongeschiktheid. Met name een zelfstandige is afhankelijk van gemaakte uren: geen uren, geen facturen, geen geld. Voor ziek zijn zonder inkomen is voor zelfstandigen vrijwel geen enkel vangnet.

De enige mogelijkheid is het recht op een BBZ Uitkering. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is de BBZ regeling een laatste redmiddel op bijstandsniveau. “ Mensen moeten hun hele hebben en houden op tafel leggen om maar enige kans te maken op een kleine uitkering en vaak moeten ze hun bedrijf zelfs beëindigen om voor een uitkering in aanmerking te komen.” | Zie BBZ regeling |

Alternatieve ZZP arbeidsongeschiktheidverzekering
Het merendeel van de ZZP’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidverzekering omdat men denkt dit voor een ZZP’er niet te betalen is. Marrink: “De kosten voor een standaard arbeidsongeschiktheidverzekering is inderdaad voor de meeste ZZP’ers niet haalbaar. Wij hebben als belangenorganisatie zelf een alternatief bedacht in combinatie met een verzekeringsmaatschappij, daar maken de aangesloten ZZP’ers gelukkig wel gebruik van. Het betreft hier een verzekering die minder dan de helft van een reguliere verzekering kost en waarbij iedereen zonder medische keuring wordt geaccepteerd. Ook mensen op oudere leeftijd kunnen de verzekering afsluiten. Overigens sluit ZZP Nederland zelf geen verzekeringen af, dat mogen we niet, kunnen we niet en vooral willen we niet.” | zie ZZP ZelfstandigenPlan |

Ook aansprakelijkheid en rechtsbijstand een zorgenpunt
Veel ZZP’ers beseffen blijkbaar niet dat ze 100% verantwoordelijk zijn voor de zaken en diensten die ze aanbieden. Als een opdracht foutief wordt uitgevoerd is de ZZP’ers zelf verantwoordelijk en een opdrachtgever legt als snel een schadeclaim neer bij de ZZP’er die vervolgens een jurist in de arm moet nemen. De kosten van een advocaat lopen al snel richting € 300,- per uur, voor een goede jurist bedraagt het uurtarief minder, maar € 180,- per uur is vrijwel standaard. Een goede zakelijke rechtsbijstandverzekering kan een hoop kosten besparen, maar men vergeet vaak een dergelijke verzekering af te sluiten of denkt dat dit onder hun privé verzekering valt. De tarieven voor een rechtsbijstandverzekering bedragen per jaar slechts € 300,- en voor aansprakelijkheid varieert dit tussen € 80,- en € 200,- per jaar. | zie verzekeringoverzicht |

Verzekeren? “Dat doe ik later wel”
Vooral startende ZZP’ ers vergeten vaak een verzekering af te sluiten en ZZP Nederland vind dit een slechte start. Marrink: “Later is al lang begonnen en je komt er altijd pas achter als je een probleem hebt. Trieste gevallen bereiken ons regelmatig en vaak is weinig meer aan te doen. We hameren er voortduren op bij onze 8000 aangesloten ZZP’ ers en het helpt, maar nog steeds zijn veel ZZP’ers onvoldoende of helemaal niet verzekerd.”
 

Deel deze pagina: