(050) 700 1950
Stuur een bericht

Verkiezingen 2017

Verkiezingsprogramma’s politieke partijen 2017

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 zijn inmiddels allemaal bekend. Omdat er volgens het CBS meer dan 1 miljoen ondernemers zijn zou u verwachten dat alle politieke partijen ook voor de doelgroep ondernemers een en ander op papier hadden gezet. Helaas blijkt uit onze inventarisatie dat er toch veel politieke partijen zijn die zich in hun verkiezingsprogramma's niet uitlaten over ondernemers en eventuele ideeën voor deze omvangrijke groep.

Op dit platform probeert ZZP Nederland te achterhalen wat de ideeën zijn van de diverse partijen zodat ondernemers uiteindelijk een gedegen keuze kunnen maken voor welke partij ze kiezen. Wij hebben daarvoor diverse verkiezingsprogramma's doorgelezen en aan woordvoerders van partijen vragen gesteld over hun standpunten aangaande ondernemerschap. De resultaten daarvan leest u op de pagina verkiezingsprogramma's en op onze pagina waar per thema de ideeën van de partijen weergeven worden.

Verkiezingsprogramma’s zonder ondernemerschap

Helaas hebben we moeten constateren dat in sommige verkiezingsprogramma’s de ondernemer (bijna) helemaal niet wordt benoemd. De PVV heeft een verkiezingsprogramma van een A4-tje waarin ondernemers(chap) niet wordt benoemd. Ook 50Plus benoemt geen ondernemers.

De SP heeft een paragraaf over zzp’ers. “We willen voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.”

Groen links is voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers en wil het pensioensparen gunstiger maken voor ondernemers. De SGP wil geen verplicht pensioen voor zzp’ers en de zelfstandigenaftrek gaan hervormen.

De PvdA, CDA, D66 en VVD en ChristenUnie vertellen meer over hun plannen voor ondernemers. Die verkiezingsprogramma’s splitsen wij hieronder uit; eerst naar algemeenheden en daarna per onderwerp.

Wat gaan we nog doen?

Om te achterhalen hoe de diverse partijen denken over ondernemers(chap), blijven wij altijd openstaan voor nieuwe input vanuit de politieke partijen. Daarnaast gaan wij in 2017 een achterbanraadpleging houden om erachter te komen hoe onze achterban denkt over de diverse verkiezingsprogramma's. Naast de achterban-raadpleging gaan we ook een klankbordgroep formeren bestaande uit zzp'ers om nog dieper op de politieke vraagstukken omtrent ondernemerschap in te gaan.

Uiteindelijk laten we dan weer de politici zelf aan het woord tijdens ons politiek debat over ondernemerschap. Dit debat zal plaatsvinden op maandagavond 13 februari in Den Haag.

Deel deze pagina: