(050) 700 1950
Stuur een bericht

Verkiezingsprogramma's 2017

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 zijn inmiddels bijna allemaal bekend. Hieronder treft u de globale inhoud aan van hoe het ondernemerschap is opgenomen in de diverse verkiezingsprogramma’s.

Helaas hebben we moeten constateren dat in sommige verkiezingsprogramma’s de ondernemer (bijna) helemaal niet wordt benoemd. De PVV heeft een verkiezingsprogramma van een A4-tje waarin ondernemers(chap) niet wordt benoemd. Ook 50Plus benoemt geen ondernemers.

De SP heeft een paragraaf over zzp’ers. “We willen voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. Voor zzp’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.”

Groen links is voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers en wil het pensioensparen gunstiger maken voor ondernemers. De ChristenUnie wil de VAR terug en een verplichte aov op minimumniveau voor zzp’ers. De SGP wil geen verplicht pensioen voor zzp’ers en de zelfstandigenaftrek gaan hervormen.

De PvdA, CDA, D66 en VVD vertellen meer over hun plannen voor ondernemers. Die verkiezingsprogramma’s splitsen wij hieronder uit; eerst naar algemeenheden en daarna per onderwerp.

PvdA (uit concept verkiezingsprogramma)

 • Bescherming “gedwongen zzp’ers”
 • Deel van ZZP’ers heeft zwakke onderhandelingspositie, daarom;
 • Collectieve tariefafspraken mogelijk maken door aanpassing mededingingswetgeving
 • Meer (sociale) zekerheden bieden
 • Minimumtarieven Kunst- en Cultuursector (motie)
 • Minimumloon ophogen met compensatie verzekeringen
 • Verbod aanbesteding onder minimumloon
 • Startersaftrek vervangen door aannamebonus 
 • Verplichte Basisverzekering (AOV) voor zzp’ers
 • Verplichte deelname pensioen (tot sociale premiegrens)
 • Zelfstandigenaftrek behouden, verhoging fiscale arbeidskorting werknemers

CDA

 • Zelfstandigenaftrek voorwaardelijk maken
 • Voorwaarde: minimum bestedingsbedrag voor voldoende verzekeringsdekking pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid
 • Basisverzekering werkenden (AOV)

D66

 • Ruimte voor ondernemen
 • Zelfstandigenaftrek blijft
 • Collectief verzekeren gemakkelijker maken
 • Vrijwillige aansluiting pensioen mogelijk maken
 • Sparen zelfstandigen vereenvoudigen
 • Zelfstandigenverklaring, waardoor ondernemers worden uitgezonderd van loonheffingen

VVD

 • Ruimte voor ondernemen, minder verplichtingen
 • Geen verplichte AOV
 • Zelfstandigenaftrek behouden
 • DBA:
 • Belastingdienst mag echte ondernemers niet belemmeren
 • Rechtszekerheid en duidelijkheid ondernemerschap
 • Zekerheid vooraf (opdrachtgever en opdrachtnemer)

ChristenUnie

 • ZZP'ers krijgen een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau
 • De VAR moet terug want de modelovereenkomsten werken niet
 • Samen met ondernemers en burgers in één generatie een volledig duurzame energievoorziening realiseren 
 • Wil een verplichte deelname aan een (collectief) pensioen. Niet duidelijk of dit ook voor ondernemers geldt.


 

Deel deze pagina: