Belangenbehartiging

BMKB / KKC / Qredits-regeling

De overheid heeft drie leningen opengesteld voor ondernemers. Allereerst leggen we hieronder de BMKB uit. Daarna de uitleg van Klein Krediet Coronaregeling en laatste de Qredits-lening. Deze drie opties zijn verlengd tot en met 31 december 2021.

BMKB-regeling

De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het coronavirus vanaf eind maart 2020 eerder garant staan voor ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

De regeling is toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 4 jaar. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) is verlaagd van 3,9% naar 2%. 

Je vraagt de BMKB niet zelf aan, dit gebeurt via jouw financier. Lees meer over het aanvraagproces BMKB.

Klein Krediet Corona KKC-regeling

De Klein Krediet Corona (KKC) is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Wat zijn de voorwaarden van de KKC?

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Oftewel, het is aan de financiers om te beoordelen of je in aanmerking komt.

Voor welke ondernemers is het KKC bedoeld?

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Omdat financiers relatief hoge kosten maken voor het verstrekken van kleine kredieten (bijv. het beoordelen van een aanvraag) komen ondernemers met een 'kleine' financieringsvraag doorgaans moeilijk aan financiering. Waar kunnen ondernemers terecht voor de KKC-regeling?

Waar kan je terecht?

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.

Vanaf wanneer kan je een aanvraag doen?

Ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Corona-overbruggingskrediet Qredits

Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode.  

Wat zijn de voorwaarden?

  • Voor bestaande ondernemers en starters die in het eerste half jaar van 2020 zijn gestart
  • Microkrediet, maximaal €25.000,- (€ 35.000, - voor startende ondernemers)
  • Looptijd: Maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden geen aflossing
  • Deze aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar 12 maanden
  • Rente 2% in het eerste jaar, daarna 5,75% voor bestaande ondernemers
  • Rente 1,75% (nog ter beoordeling bij Europese Commissie) voor starters voor een lening van 4 tot 6 jaar.
  • Behandelkosten: € 275,- 
  • In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden kan de klant na het eerste jaar boetevrij aflossen
  • Gratis gebruik Qredits CrisisCoach 
  • Algemene voorwaarden van Microkrediet zijn van toepassing

Meer informatie

Op deze pagina