NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) voor hybride ondernemers

DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling NOW meegenomen.

Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon. Is dit het geval dan kan je je melden bij het UWV. Je krijgt dan een tegemoetkoming in de loonkosten die maximaal 90 procent van de loonsom bedraagt. Het percentage is afhankelijk van het omzetverlies. De regeling geldt voor drie maanden.

De NOW is aan te vragen via de website van UWV door bedrijven die aan de voorwaarden voldoen. Alles over de NOW-regeling staat in deze Kamerbrief.

NOW 2

Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Je kunt tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen

Alles over de NOW 2 staat in deze Kamerbrief

NOW 3

Per 1 oktober 2020 geldt NOW 3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling, komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

NOW 4

NOW 4 is aan te vragen voor de maanden juli, augustus en september 2021. Een overzicht van de aanvraagperiodes.

NOW 5

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie.

De NOW is aan te vragen via de website van UWV.

Op deze pagina