Belangenbehartiging

Ondersteuning startende ondernemer

In de Kamerbrief van 9 december 2020 is aangegeven dat het kabinet opties zal verkennen om het (buffer)vermogen van startende bedrijven te versterken, evenals extra Corona-overbruggingskredieten voor ondernemers in getroffen sectoren beschikbaar te stellen.

Het kabinet heeft hiervoor € 70 miljoen beschikbaar gesteld en het totale bedrag zal via Qredits worden verstrekt. Dit krediet is voor startende (in het eerste en tweede kwartaal van 2020) en bestaande ondernemers in getroffen sectoren vanaf het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. Deze groep starters kan middels deze Coronaoverbruggingskredieten dan lenen tegen soepele leenvoorwaarden (1,75% rente voor 4 tot max. 6 jaar) tot een maximumbedrag van € 35.000.

Ondernemers die gestart zijn vóór 1 januari 2020 hebben wel een referentieomzet, en kunnen aanspraak maken op meer onderdelen uit het generieke steunpakket. Zij kunnen gebruik maken van de huidige corona-overbruggingskredieten met een lening van max. 5 jaar tegen 2% in het eerste jaar en daarna 5,75% rente, met een maximumbedrag van € 25.000. 

TVL maar dan anders

Er is een aparte startersregeling gekomen die zo veel mogelijk is gebaseerd op de TVL. De regeling zal gelden voor starters gestart tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. 

Eisen TVL Startersregeling

  1. De onderneming heeft een SBI-code én is gevestigd in Nederland. Een vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Voor deze vestigingseis gelden uitzonderingen, zoals voor: goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horecagelegenheden. Deze uitzonderingen vind je in de algemene voorwaarden TVL Q1.
  2. De onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit berekenen we met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om werkelijke vaste lasten.
  3. De ondernemer heeft aantoonbaar omzetverlies in het 1e kwartaal van 2021 van 30% of hoger, vergeleken met de omzet van het 3e kwartaal van 2020.

Alle informatie over de regeling vind je op rvo.nl/tvl-startersregeling.

Ondernemers die tussen 1 januari en 15 maart 2020 zijn gestart, kunnen voor het eerste kwartaal van 2021 gebruikmaken van de gewone TVL-regeling. Voor het tweede kwartaal kunnen ze alleen een beroep doen op de startersregeling.

Per wanneer?

Deze regeling is inmiddels gesloten.

De TVL voor startende ondernemers was geopend van 31 mei, 09.00 uur tot 12 juli, 17.00 uur. Ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling doen een aanvraag op de website van RVO: www.rvo.nl/startende-ondernemingen. De aanvraag is voor de periode januari – maart 2021.