Belangenbehartiging

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Inmiddels is de TVL niet meer aan te vragen, maar moet deze in sommige gevallen alweer worden terugbetaald. Welke mogelijkheden er zijn als je moet terugbetalen lees je hier.

Voor wie is deze regeling

De TVL is voor alle ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, holdings, huishoudens, publiek gefinancierde scholen en (internationale) overheidsinstellingen.

Adviestool

Om snel te zien of je aan de voorwaarden van de TVL voldoet heeft de Adviestool ontwikkeld. Met de Adviestool kan je in 3 stappen zien of je in aanmerking komt voor TVL en welk bedrag je mogelijk kunt aanvragen. Je hebt hiervoor je KVK-nummer nodig.

Naar de adviestool

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt zzp'ers en MKB-bedrijven bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. Het minimum subsidiebedrag van de TVL is vanaf Q1 2021 verdubbeld van € 750 naar € 1.500 per ondernemer.

Voorwaarden TVL

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

  • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 1e kwartaal van 2022.
  • Jouw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij jouw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om jouw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Het bedrijf is voor 30 juni 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland en is geen overheidsbedrijf.
  • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca).
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Grote ondernemingen kunnen maximaal € 600.000 ontvangen Mkb-bedrijven maximaal € 550.000
  • Voor de land- en tuinbouwsector blijft de opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen. Deze opslag van 21% tellen we bij het percentage vaste lasten en komt bovenop de TVL-subsidie, met een totaal maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie. 

TVL Q4 2021

Voor het vierde kwartaal van 2021 verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Met deze aanpassingen is TVL Q4 2021 nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. 

Zo ziet TVL Q4 2021 eruit

Aanvragen

TVL aanvragen kan via www.rvo.nl/tvl.

Op deze pagina