Belangenbehartiging

Je komt niet in aanmerking, wat nu?

Indien je niet in aanmerking komt voor hulp vanuit de steunmaatregelen, maar onvoldoende buffer hebt om je bedrijf voort te zetten zijn er een aantal mogelijkheden.

Bbz-regeling

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kun je tijdelijk een uitkering ontvangen totdat je weer in je eigen levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als je een startende zelfstandige bent. Daarnaast biedt het Bbz ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer je als zelfstandige je bedrijf wilt beëindigen.

Let op: je vraagt Bbz aan via de woongemeente. Dit staat los van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Lees hier meer over Bbz.

Heroriëntatie op bedrijf/loopbaan

Draait je bedrijf momenteel niet zo goed, maar weet je zeker dat er kansen liggen? Of wil je juist oriënteren op ondernemerschap in een andere branche, of op een andere manier? Of misschien wil je zelf wel in loondienst. 

Als je jezelf wilt bij- of omscholen, maar je weet niet goed waar je moet beginnen, is het handig om via een gekwalificeerd loopbaanadviseur een ontwikkeltraject te volgen. Met zo’n ontwikkeladvies krijg je beter zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt. Een loopbaanadviseur kan je steunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk.

Met een 'NL leert door'-subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aanbieden, ook voor zzp'ers.

Lees hier meer over NL leert door

Bedrijf beëindigen

Het beëindigen van je bedrijf is niet wenselijk, zeker niet als dat het gevolg is van inkomstenderving door de coronacrisis. Maar in sommige gevallen is er geen andere uitweg en is het beëindigen van een bedrijf onvermijdelijk. Hier lees je waar je aan moet denken als je je bedrijf gaat stoppen. 

Factoring

Sommige zzp’ers vinden factoring een waardevolle dienstverlening, met name in de huidige situatie. Factoring wil zeggen dat je een factuur aan een partij ‘verkoopt’. Zij keren na goedkeuring meteen de waarde van de factuur uit minus hun eigen fee (enkele procenten afhankelijk van de betalingstermijn). Handig als je snel liquiditeit nodig hebt. Door de huidige crisis zijn er opdrachtgevers die zich genoodzaakt zien om de betalingstermijn op te hogen. Factoring zou dan uitkomst kunnen bieden. Factoring is alleen geschikt voor facturen aan zakelijke opdrachtgevers en voor ‘afgeronde prestaties’ (het werk is al geleverd).

Time Out Arrangement

Per 1 januari 2021 gaat de TOA-regeling in (Time Out Arrangement), waarbij ondernemers kunnen worden begeleid in het tijdelijk stopzetten van hun onderneming, zo lang de crisis duurt. Je kunt dan tijdelijk als werknemer de kost verdienen, totdat de omstandigheden weer gunstiger zijn voor je onderneming. Hier lees je meer.

Op deze pagina