Starten als zzp'er

Inschrijven KVK

Vrouw met laptop

Voor je een bedrijf kan starten als zzp'er moet je je in veel gevallen inschrijven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel. Registratie in het Handelsregister bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Het is voor jou als ondernemer van belang te weten met wie je te maken hebt, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake van een faillissement is. Kamer van Koophandel beoordeelt tegenwoordig strenger of je wel of niet kunt inschrijven in het Handelsregister. Bel daarom eerst met KVK of jij je in kunt schrijven.

Wat staat er in het Handelsregister van Kamer van Koophandel (KVK)?

In het Handelsregister staat vermeld wat een onderneming daadwerkelijk doet. Buiten wat elke onderneming daadwerkelijk doet, staat er nog veel meer informatie in het Handelsregister, zoals:

 • de omvang van de onderneming
 • alle adressen van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen
 • het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres of correspondentieadres
 • de privéadressen van de eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of gevolmachtigde van de onderneming.
 • de gegevens van nevenvestigingen
 • de curator, bij een faillissement
 • eventuele andere ondernemingen op hetzelfde adres.

Kunnen buitenlanders zich ook inschrijven bij Kamer van Koophandel?

Ja, in principe kan iedereen, Nederlander of buitenlander (ongeacht uit welk land) zich inschrijven bij Kamer van Koophandel. 

Buitenlandse eenmanszaken die geen vestiging in Nederland hebben, hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in het Handelsregister indien zij ondernemingsactiviteiten in Nederland hebben. De KVK adviseert om voor deze specifieke situatie contact met ze op te nemen.

Wie moet zich inschrijven bij Kamer van Koophandel?

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel. Van straatventer tot notaris, van maatschap tot ministerie en van kerkgenootschap tot vereniging van eigenaars. Het Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Kamer van Koophandel voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. 

Tekst loopt onder door banner

Waaraan moet je voldoen om in te kunnen schrijven bij KVK?

 • de ondernemer verricht een 'regelmatige maatschappelijke werkzaamheid'
 • de werkzaamheden worden tegen betaling verricht
 • de ondernemer treedt zelfstandig op, voor eigen rekening en risico
 • de ondernemer treedt openlijk op, in concurrentie met andere ondernemers
 • de ondernemer neemt deel aan het economisch verkeer in een georganiseerd verband
 • er wordt winst of kostenbesparing als doelstelling gehanteerd

Wanneer moet je je inschrijven bij Kamer van Koophandel?

In de periode van een week voor de start tot een week na de start van jouw onderneming moet je inschrijven in het Handelsregister. Ook als je hiermee te laat bent moet je je alsnog inschrijven. Je bent als ondernemer er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens in het handelsregister actueel en correct zijn.

Rechtsvorm kiezen

Voordat je kunt inschrijven in het Handelsregister moet je bedenken welke rechtsvorm je wilt. Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. De eenmanszaak is de rechtsvorm die door 95% van de beginnende zzp'ers wordt gekozen. Dit heeft vooral te maken met het gemak en de weinige verplichtingen die bij deze rechtsvorm horen. Maak je bijvoorbeeld veel winst (meer dan €150.000,-) dan zou een bv een financieel geschiktere oplossing kunnen zijn.

Informatie over rechtsvormen voor zzp'ers

Hoe kun je je inschrijven bij Kamer van Koophandel?

Voor een eenmanszaak als rechtsvorm (gekozen door de meeste zzp'ers) moet je persoonlijk langskomen bij een kantoor van Kamer van Koophandel naar jouw keuze. Wat moet je meenemen/hebben?:

 • Je moet een geldig legitimatiebewijs meenemen;
 • Je hebt een inschrijfformulier nodig;
 • Je moet eerst een afspraak maken om langs te komen.

Minimumleeftijd voor ondernemers

Om ondernemer te worden moet je inschrijven in het Handelsregister bij Kamer van Koophandel. KVK hanteert hierbij een minimumleeftijd van 18 jaar.

Informatie als je  jonger dan 18 jaar bent

Kosten inschrijving KVK

Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister, betaal je eenmalig € 80,10 inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten zijn verschuldigd bij de eerste inschrijving van een onderneming of organisatie in het Handelsregister, maar ook bij een voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe onderneming of organisatie wordt ingeschreven. 

Wil je meer informatie?

Als je meer informatie wilt over het inschrijven in het Handelsregister dan kan je terecht op de website van Kamer van Koophandel.

Op deze pagina