Starten als zzp'er

Maak een plan en wees kritisch

Om jouw idee te toetsen op haalbaarheid schrijf je een ondernemingsplan. Dit hoeft geen uitvoerig document te zijn, maar schept wel duidelijkheid. Dit plan schrijf je in eerste instantie voor jezelf om duidelijk te maken wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Met een ondernemingsplan is het gemakkelijker om in een later stadium anderen ervan te overtuigen dat je een goed idee hebt. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld je financiering rond te krijgen. In een ondernemingsplan komen de sterke en zwakke kanten van de ondernemer en de kansen en bedreigingen van de onderneming aan het licht. Ook maak je in een ondernemingsplan een financiële begroting. Bekijk niet alles door een roze bril, maar wees kritisch op jezelf.

Lees meer over dit onderwerp: