Starten als zzp'er

Zzp'er vanuit uitkering

Paraplu

Je kunt als zzp'er met een uitkering op meerdere manieren voor jezelf beginnen. Je kunt starten met behulp van UWV vanuit een WW-uitkering, maar je kunt ook starten vanuit de bijstand, via de gemeente. Beide vormen leggen we hieronder uit.

Eigen bedrijf starten als zzp'er vanuit een WW-uitkering

UWV biedt je diverse mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten terwijl je recht hebt op een uitkering. Je moet voordat je daadwerkelijk begint met de voorbereiding van een eigen bedrijf afspraken maken met je werkcoach. Let op: als je inschrijft bij Kamer van Koophandel zonder voorafgaand met je werkcoach te hebben overlegd zal jouw uitkering gestopt worden.

Starten met behoud van uitkering

UWV heeft een prachtige regeling bedacht voor mensen die met behoud van uitkering een bedrijf willen starten.  Je zult wel eerst de online training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering moeten doen. In deze training krijg je alle voorwaarden uitgebreid uitgelegd. Heb je de online training gedaan dan kan je met jouw UWV-werkadviseur bespreken of je gebruik kunt maken van de onderzoeksperiode van 6 weken. In de onderzoeksperiode mag je bijna alle voorbereidende activiteiten verrichten. Alleen acquisitie of promotionele activiteiten, zoals een website of reclame maken, zijn niet toegestaan. De werkadviseur zal toestemming moeten geven voor de onderzoeksperiode. 

Krijg je na deze onderzoeksperiode het groene licht van jouw werkadviseur, dan kan de startperiode beginnen waarbij je voor een periode van 26 weken voor jezelf aan de slag kunt. Je uitkering wordt dan wel met 29% gekort, maar daar staat tegenover dat alles wat je dan in die periode verdient zelf mag houden. Ook heb je gedurende deze periode geen sollicitatieplicht meer. 

Tijdens startperiode mag je alles doen wat nodig is voor jouw eigen bedrijf: opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. Heb je recht op minder dan 26 weken WW? Dan kun je toch gebruikmaken van de startersregeling. Als je bijvoorbeeld nog maar 20 weken recht op WW hebt, krijg je nog 20 weken lang 29% minder WW-uitkering. Je mag tijdens de startperiode niet werken voor de werkgever waardoor je bent ontslagen. Na de startperiode kan je wel weer opdrachten aannemen van jouw ex-werkgever.

Uitkering inleveren op basis van uren

Je kunt ook op een andere manier je bedrijf starten vanuit een uitkering. Je kiest er dan vrijwillig voor om een gedeelte van je uitkering in te leveren. Hiervoor heb je geen toestemming nodig, je moet het wel melden. Eigenlijk start je dan parttime een eigen bedrijf en jouw uitkering blijft gewoon doorlopen voor het aantal afgesproken uren. Voor de uren dat je een uitkering ontvangt houd je ook nog sollicitatieplicht.

ZZP Nederland vindt dit een zeer gevaarlijke en ongunstige regeling
ZZP Nederland

Indien je minder uren besteedt aan je bedrijf dan was afgesproken is je uitkering niet meer terug te draaien, je verliest ieder recht op een terugkeer naar je uitkering.

Bovendien bestaat bij deze regeling het gevaar dat je meer uren gaat werken bij je eigen bedrijf dan dat bij UWV is afgesproken. Helaas telt UWV ook de uren mee die je besteedt aan administratie, reistijd, studie, acquisitie etc. Dus ook niet betaalde uren tellen mee bij UWV. 

UWV berekent op basis van de door jou gewerkte uren een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is een berekening en niet het bedrag dat je in een maand hebt verdiend.

Het fictieve inkomen berekent UWV als volgt:

  • Het dagloon dat je in loondienst verdient wordt omgerekend naar een bedrag per uur. Het dagloon staat in de brief met de beslissing over jouw WW-aanvraag.
  • De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat je als zelfstandige per maand werkt en waarvoor je dus niet verzekerd bent voor de WW.

Dit fictieve inkomen wordt van je WW-uitkering afgetrokken. Als je (tijdelijk) minder uren werkt als zelfstandige, gaat je WW-uitkering niet weer omhoog!

Als je gaat beginnen met jouw eigen bedrijf met urenkorting, dan moet je voor de uren waarvoor je nog WW ontvangt, blijven solliciteren. Zijn de inkomsten uit je eigen bedrijf hoger dan 87,5% van je WW-maandloon, dan stopt jouw uitkering.

Verzekeren via UWV

Wist je dat je je bij UWV kunt verzekeren tegen inkomstenverlies door ziekte en arbeidsongeschiktheid? Het grote voordeel hiervan is dat een medische keuring niet is vereist. Je kunt bij UWV een Ziektewetverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Let op: Meld je binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via je werk of uitkering is gestopt. De vrijwillige verzekering gaat dan in 1 dag na het einde van de verplichte verzekering. Meer informatie vind je op de website van UWV.

Website van UWV 

Starten vanuit een bijstandsuitkering

Afhankelijk van de regels in jouw gemeente kan je een bedrijf beginnen vanuit de bijstand. Onder voorwaarden kan je dan met behoud van jouw bijstandsuitkering je voorbereiden op de start van je bedrijf. 

Voorbereiden op start eigen bedrijf

Ontvang je een bijstandsuitkering, vraag dan aan je gemeente of ze een voorbereidingsperiode kennen voor het starten van je eigen bedrijf. Zo ja, dan kan je bijvoorbeeld intensieve begeleiding krijgen en/of scholing voor het opstarten van een bedrijf. Je blijft dan je bijstandsuitkering ontvangen, zonder sollicitatieplicht. Voorwaarde is wel dat je volledige meewerkt aan de eisen van de gemeente. Wellicht kan de gemeente je ook helpen met het financieren van bijvoorbeeld het opstellen van je marketingplan. 

Een voorbereidingsperiode duurt maximaal één jaar, maar kan ook korter duren. De gemeente stelt de duur van de voorbereidingsperiode vast en de voorwaarden voor toelating. Let op: het kan zijn dat jouw gemeente geen voorbereidingsperiode kent. 

Starten met een ondernemersplan

Wil je vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep? Dan beoordeelt de gemeente allereerst jouw ondernemersplan.

Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoe je aan de overige voorwaarden, dan kan je ondersteuning krijgen vanuit het Bbz. De gemeente beslist over de hoogte en duur van de uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet. 

  • De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling tot het sociaal minimum in de vorm van een renteloze lening voor 6 maanden. En daarna mogelijk nog 6 maanden. De uitkering kan daarna nog worden verlengd met 1 tot 2 jaar. De totale duur is maximaal 36 maanden. 
  • Bedrijfskapitaal/starterskrediet wordt verstrekt in de vorm van een rentedragende lening. De actuele bedragen staan in de normenbrief. 
Op deze pagina