Ben jij je bewust van aansprakelijkheidsrisico’s?

Verzekeren

Je hebt de keuze gemaakt, vanaf nu ben jij ZZP ’er. Maar heb je nagedacht over wat de gevolgen kunnen zijn als tijdens het uitvoeren van je beroep een fout gemaakt wordt en daardoor jouw klant in de problemen komt? Wat zijn de financiële gevolgen voor je eigen bedrijf en op welke manier kun je de risico’s zo laag mogelijk houden?  

Aansprakelijkheidsrisico’s

Voordat ik antwoord geef op deze vragen, neem ik je eerst mee in de wereld van aansprakelijkheid. Als we het hebben over aansprakelijkheid dan loop je het risico aangesproken te worden door bijv. klanten (opdrachtgevers) of andere derden in verband met het maken van een fout bij het uitvoeren van je werkzaamheden, waardoor je  zaakschade en/of letsel toe brengt. De opdrachtgever stelt je dan aansprakelijk voor de schade als gevolg van de fout die je hebt gemaakt. Het hoeft zeker niet altijd te betekenen dat je ook echt iets fout hebt gedaan en wellicht is de fout zeer klein. Hoe dan ook, je kunt aansprakelijk worden gesteld en voor die kosten moeten opdraaien. 

Hoe werkt dit in de praktijk? 

Je bent een ZZP’er en werkzaam als klusondernemer. Door een opdrachtgever word je ingehuurd om een appartementencomplex te verbouwen en uiteindelijk blijkt het complex niet te voldoen aan de wettelijke eisen, dit komt door een fout in de uitvoering die jij hebt gemaakt. De opdrachtgever lijdt hierdoor schade omdat er aanpassingen gedaan moeten worden. Al heb je deze fout niet met opzet gemaakt, je kunt aansprakelijk gesteld worden door de opdrachtgever voor de schade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, waarvan de kosten hoog kunnen oplopen.

De risico’s verkleinen

Als ZZP’er kun je de aansprakelijkheidsrisico’s verkleinen en daarmee voorkom je een hele hoop rompslomp. Want in elke aansprakelijkheidsverzekering staan nu eenmaal uitsluitingen. Handel daarom altijd als of je niet verzekerd bent. Zorg dat je bij elke opdracht eigen algemene (gedrukte) voorwaarden overeen komt waarin jouw aansprakelijkheidsrisico’s, worden beperkt. Omschrijf duidelijk in de overeenkomst met je klant wat de specifieke verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn van jou en de klant. Het is altijd verstandig om dit allemaal goed schriftelijk vast te leggen. Natuurlijk worden er ook mondelinge afspraken gemaakt, maar die zijn altijd lastiger te bewijzen dan schriftelijke afspraken.

Samenvattend:

  1. Stel een heldere schriftelijke overeenkomst op waarop je algemene voorwaarden van toepassing verklaart en waarin je jouw aansprakelijkheid maximaal beperkt tot wat je hebt geleverd aan factuurwaarde, maar nooit meer dan het maximum verzekerde bedrag van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  2. Sluit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af om de aansprakelijkheidsrisico’s die toch op je af kunnen komen op te vangen. De polis dekt immers ook de kosten voor rechtsbijstand als je wordt aangesproken.

Let op! Er zijn wel wat verschillen in de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. Mocht je een verzekering willen afsluiten kies dan voor een verzekering die naadloos aansluit op je werkzaamheden. Misschien is er nog maatwerk nodig. Vraag dan eventueel om hulp.

Om zeker te zijn van een goede voorbereiding kun je daarnaast nog een risicoscan laten uitvoeren. Op deze manier worden jouw risico’s goed in beeld gebracht en kan er gekeken worden naar passende oplossingen.

Lisanne Goenee MA

Marketing & communicatie coördinator bij Markel International Nederland http://www.markelinternational.nl

Deel deze pagina: