Betaalme.nu helpt zzp’er sneller facturen innen

Administratie

Als zzp’er kun je je machteloos voelen als je lang op betaling van je facturen moet wachten. Zeker als het om een belangrijke opdrachtgever gaat, wil je de goede verstandhouding niet verpesten, terwijl je eigenlijk graag actie onderneemt om financiële problemen te voorkomen. Om kleine ondernemers met dergelijke problemen te helpen, is het non-profit-initiatief Betaalme.nu opgericht en wordt gefinancierd door de overheid. Betaalme.nu stimuleert grote bedrijven om hun leveranciers sneller te betalen, en is vraagbaak en hulploket voor kleine ondernemers die ondersteuning nodig hebben of advies over hoe ze sneller hun facturen kunnen innen.

Grote opdrachtgevers hebben vaak een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van kleine ondernemers, en zzp’ers in het bijzonder. Het is relatief makkelijk die machtspositie in te zetten om langere betaaltermijnen af te dwingen. Met name voor zzp’ers kan dit een zware financiële last betekenen, terwijl een groot bedrijf daar doorgaans weinig financieel voordeel van heeft.

Gelukkig zien steeds meer bedrijven dit in: inmiddels hebben veertig grote bedrijven en organisaties zich aangesloten bij Betaalme.nu, en dit aantal groeit gestaag; het doel is dat in vijf jaar vijfhonderd bedrijven meedoen. Deelnemers stellen elk een eigen manifest op waarin ze aangeven op welke manier ze bijdragen aan snellere betaling van hun leveranciers.

Half miljard voor 85.000 ondernemers

Uit de eerste cijfers van een half jaar na de start van Betaalme.nu bleek dat deze bedrijven voor een half miljard euro aan facturen van 85.000 kleine leveranciers een betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen hanteren. Daarvan werd 79 procent daadwerkelijk binnen 30 dagen betaald.

Hoe Betaalme.nu zzp’ers helpt

Die 79% moet uiteraard 100% worden. Daarom is geregeld overleg met grote bedrijven om tot verdere verbetering te komen noodzakelijk. Tegelijkertijd zoekt Betaalme.nu ook contact met zzp’ers, om van hen te horen wat belangrijke knelpunten zijn. Betaalme.nu gaat zelf het land in, bijvoorbeeld tijdens evenementen voor ondernemers. De deur staat echter open voor zzp’ers die hun probleem willen voorleggen. Betaalme.nu kan advies geven, of bemiddelen met de opdrachtgever – wat ook kan zonder de zzp’er bij naam te noemen, om de verstandhouding niet in gevaar te brengen.

Onderzoek

Er een landelijk onderzoek gestart onder kleine ondernemers, om van hen te horen welke problemen urgent zijn, met welke betaaltermijnen ze te maken hebben, en welke bedrijven Betaalme.nu zou moeten benaderen. Met die kennis kan effectief de problemen die daadwerkelijk spelen worden aangepakt. Wie zes minuten neemt om de online vragenlijst in te vullen, helpt daarmee dus ook de andere zzp’ers: www.betaalme.nu/onderzoek.

Tips om sneller facturen te innen

Zorgen voor tijdige betalingstermijn is niet alleen de verantwoordelijkheid van je klanten. Ook als ondernemer kun je dingen doen om de betalingsprocedure soepel en snel te laten verlopen:

  • Zorg dat je weet met wie je zaken doet. Ga na of je opdrachtgever goed betaalt, en of hij in staat is om te betalen. Bedrijfsgegevens en informatie over kredietwaardigheid kun je online opvragen bij organisaties als de Kamer van Koophandel, Creditsafe, Graydon en DAS.
  • Maak vooraf goede afspraken – niet alleen over het tarief, maar ook over de betalingstermijn. Leg deze afspraken schriftelijk vast. Wat vaag blijft, leidt makkelijk tot vertraging.
  • Zorg dat je zelf op tijd factureert, en dat je facturen geen fouten of onduidelijkheden bevatten, en precies voldoen aan hoe de opdrachtgever ze wil ontvangen.
  • Zorg bij voorkeur dat je in staat bent om de factuur elektronisch aan te leveren. Dat gaat het snelst, en helpt fouten voorkomen.
  • Vraag om een ontvangstbevestiging van de factuur, en ook wanneer goedkeuring kan plaatsvinden.
  • Ga bij een dispuut direct met je afnemer in gesprek. Wachten leidt alleen tot uitstel, en niet tot een oplossing.

Joost van den Hondel

Initiatiefnemer Betaalme.nu

Deel deze pagina: