ZZP Nederland wil nu duidelijkheid over de positie van zzp’ers in de zorg

Politiek Den Haag

Wiebes en Van Rijn laten zorg-zzp’ers in het ongewisse

In de afgelopen periode ben ik namens Stichting ZZP Nederland betrokken geweest bij de discussie over de afschaffing van de VAR en de introductie van DBA-modelcontracten. Het failliet van de VAR kwam  pas echt aan het licht, toen eind 2014 enkele honderden zorg-zzp’ers  een blauwe brief ontvingen met de mededeling  “heden is uw VAR-WUO ingetrokken”. Dit was onderdeel van een beweging, ingezet door VWS en vakbonden, om zelfstandige ondernemers uit de zorg te weren, c.q. uit te sluiten. Dit werd pijnlijk duidelijk, toen Van Rijn in een overeenkomst met de vakbonden liet optekenen, dat werk dat met publiek geld wordt betaald, uitsluitend kan worden uitgevoerd in reguliere dienstbetrekking. In gesprek met Stichting ZZP Nederland en Per Saldo is deze uitspraak door de staatssecretaris genuanceerd, maar dat is door VWS tot nu toe niet gepubliceerd, zodat wij dat zelf maar hebben gedaan. Van Rijn beloofde ons tevens om hierover met Wiebes in gesprek te gaan.

Ondertussen is de communicatie over de DBA-modelcontracten in volle gang en hebben wij  in samenwerking met de Belastingdienst een aantal regionale voorlichtingsavonden georganiseerd. De vele vragen van zorg-zzp’ers over hun positie werden door de Belastingdienst categorisch onbeantwoord gelaten, zodat het bestaande gevoel van onzekerheid niet werd weggenomen, maar juist is vergroot. Dat is natuurlijk koren op de molen van “zzp-experts” en “bemiddelaars”, die met allerlei spookverhalen alleen maar chaos voor ogen hebben. Toen wij  twee weken geleden staatssecretaris Wiebes hiermee confronteerden, beloofde hij hierover in gesprek te zullen gaan met Van Rijn. Het is nog maar de vraag of dat gesprek voor de zorg-zzp’ers de benodigde zekerheid  over hun positie gaat opleveren.

Stichting ZZP Nederland wil een eenvoudige regeling, die duidelijk en op eenduidige wijze wordt gecommuniceerd, zodat zelfstandige ondernemers gewoon kunnen blijven ondernemen en niet worden uitgesloten. Ik kan mij niet voorstellen, dat deze bewindslieden de oren laten hangen naar de vertegenwoordigers van de klassieke arbeidsmarkt door zelfstandige ondernemers in de zorg naar het keurslijf van het werknemerschap te verwijzen. Het zou onbestaanbaar zijn, als VWS de zorg-zzp’ers in de armen zou jagen van uitzendbedrijven, die met veel te hoge winstmarges een substantiële hap uit het zorgbudget opvreten.

In het belang van alle zorg-cliënten, in het belang van alle zorg-zzp’ers en in het belang van kwaliteit en efficiency in de zorg, roep ik de beide bewindslieden op om ervoor te zorgen, dat zelfstandige ondernemers in de zorg gewoon kunnen blijven ondernemen.

 

Maarten Post

Voorzitter Stichting ZZP Nederland.

Deel deze pagina: