ZZP’er niet altijd rechteloos na een ongeval

Verzekeren

Dat een ZZP’er lang niet altijd rechteloos is na een ongeval leert ons de volgende zaak: een ZZP’er  werd door een installatiebedrijf ingehuurd voor de installatie van zonnepanelen.  Het bedrijf werkte uitsluitend met zelfstandige ondernemers waaronder ZZP’ers. Bij het afdalen via een vouwladder van het platte dak naar de begane grond kwam de ZZP’er ten val en liep ernstig (hersen)letsel op. Hij vorderde hierop letselschade van het bedrijf dat hem de opdracht had gegund. Onderzoek leerde dat de vouwladder niet was voorzien van een stabiliteitsvoet en dat de ladder niet was verankerd. Bovendien kwam vast te staan dat de ladder niet de goede hoogte kon bereiken ofwel de ladder was te kort. Hierdoor moest de ladder omhoog getrokken worden op een plat garage dak waarna de ladder tegen de gevel werd geplaatst. De ladder was eigendom van een andere ZZP’er die samenwerkte met het slachtoffer.

Uitspraak

Recentelijk heeft de rechtbank beslist dat de ZZP’er mede afhankelijk was van degene die het werk had aangenomen en hem betaalde voor de werkzaamheden. Door de opdrachtgever was nog gesteld dat de ZZP’er in strijd handelde met de hem bekende VCA-basisveiligheidsregels maar daarvan liet de rechter weten dat dit geen invloed heeft op de aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

Niet verzekerd

Interessant is dat de advocaat van de opdrachtgever tijdens het proces stelde dat hij in het contract de ZZP’er had verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV af te sluiten maar dat de ZZP’er dit had geweigerd omdat hij de premie niet kon betalen. Hiervan was de opdrachtgever op de hoogte gesteld door de ZZP’er.  Met het argument van de opdrachtgever dat hij op de letselschade de AOV-uitkering in mindering mag brengen alsof de ZZP’er die had afgesloten maakt de rechter korte metten. Dit is niet toegestaan.

Succes

Deze kwestie leert dat met name wanneer de ZZP’er werkzaamheden uitvoert die ook tot de bedrijfsvoering van zijn opdrachtgever behoren en er dan ook nog enige vorm van hiërarchie of coördineren van werkzaamheden door een ander sprake is, zoals een uitvoerder die opdrachten verstrekt, dan kan een ZZP’er succesvol letselschade vorderen. De ZZP’er die een ongeval op de arbeidsplek is overkomen kan dus met succes zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen voor door hem opgelopen inkomensschade of letselschade. Omdat slechts een deel van de ZZP’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten kan in die voorkomende gevallen een persoonlijk faillissement bij ernstig letsel én dus arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. Ook kosten als huishoudelijke hulp, zorgkosten kunnen in de vordering op de verzekeraar van de opdrachtgever worden meegenomen.

Heeft u schade als gevolg van ongeval op de werkplek neemt u dan voor juridische hulp contact op met de helpdesk van ZZP Nederland of met Schut|Oosting letselschade.

Mr. Johan Oosting

Mede-eigenaar van SchutlOosting Letselschade, http://www.schutoosting.nl/ 

Deel deze pagina: