FAQ

Hier lees je de antwoorden op de meest gestelde vragen aan de helpdesk van ZZP Nederland.

Ondernemerschap

Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben?

Je zal moeten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor ondernemerschap. Een van de eisen daarvan is meerdere opdrachtgevers. De Belastingdienst noemt geen getal hoeveel opdrachtgevers je moet hebben, maar zegt simpelweg dat ze van ondernemers ‘meerdere opdrachtgevers’ verlangen.

In de 12 jaar dat wij nu bestaan hebben we begrepen dat de veilige marge bij 3 opdrachtgevers ligt.

Dan moet je er ook nog rekening mee houden dat er niet teveel bij 1 opdrachtgever gewerkt wordt, en maar heel weinig tijd wordt besteed aan de overige 2 opdrachtgevers. De praktijk leert ons dat je prima 70% van al je werkbare uren bij 1 opdrachtgever kunt besteden, dan wil de Belastingdienst wel graag dat de overige 30% aan werkbare uren netjes wordt verdeeld over de andere 2 opdrachtgevers.

Maar, het probleem is dat iedere belastinginspecteur de regels zelf mag interpreteren. De ene zal soms 2 opdrachtgevers (heel soms 1 opdrachtgever) per jaar voldoende vinden. De andere vindt dat je zeker 3 opdrachtgevers moet hebben. Dat is aan de inspecteur. Maar als je je houdt aan onze richtlijnen (min. 3 opdrachtgevers, grootste max. 70% van de werkbare uren) dan zal je geen problemen krijgen. Als je maar 1 opdrachtgever hebt over een heel jaar dan zal de Belastingdienst dit als loondienst kunnen beschouwen. Dat betekent dat je geen recht hebt op ondernemersaftrekposten en dat er nog loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden betaald. Dat kan de Belastingdienst op jou gaan verhalen, maar ook op jouw opdrachtgever als de Belastingdienst vindt dat jouw opdrachtgever ook wel had kunnen weten dat je nooit als zelfstandige aangemerkt zou worden omdat je alleen maar voor jouw ene opdrachtgever werkte in een jaar.

Is hier dan geen oplossing voor te bedenken? Lastig. De enige zekere oplossing is er voor te zorgen toch meerdere opdrachtgevers te hebben. En hoeveel opdrachtgevers genoeg zijn dat ligt aan de belastinginspecteur die je eventueel gaat controleren. Daar valt door ZZP Nederland niks zinnigs over te zeggen.

Nog steeds twijfels? 

Wij helpen je graag verder. Neem contact op met onze ondernemershelpdesk.

050 3144 344

Stuur ons een bericht

Hoe voorkom ik acquisitiefraude?

Hierbij enkele tips ter voorkoming van ellende bij misleiding en acquisitiefraude

 • Meld je aan bij het bel-me-niet register, hierdoor zal je minder vaak gebeld worden door verkopers
 • Ga NOOIT een acquisitiegesprek aan waar je niet om gevraagd hebt
 • Zet NOOIT een handtekening
 • Stuur NOOIT iets terug, ook niet als het op een annulering lijkt
 • Lees ALTIJD de kleine lettertjes
 • Adverteer NOOIT bij een bedrijf dat je niet kent
 • Gooi een fax of mail met ongevraagde aanbiedingen direct weg
 • Denk gewoon nuchter na of je iets echt wilt en zeg NOOIT iets toe als je twijfelt.

Verder kun je een melding maken bij de Fraudehelpdesk zodat zij er verder werk van kunnen maken.

Incassobureau
Het kan zijn dat je een factuur van een incassobureau krijgt. Onze ervaring is dat dit niet snel zal gebeuren. Echter wordt er wel een incassobureau bij je langs gestuurd dan moet je de volgende handelingen verrichten volgens het Steunpunt Acquisitiefraude:

Het kan zijn dat je een factuur van een incassobureau hebt ontvangen. Het is dan raadzaam om ook hen schriftelijk te laten weten via een aangetekende brief waarom je niet overgaat tot betaling. Een incassobureau heeft geen bevoegdheden zoals dat bijvoorbeeld wel een deurwaarder heeft. Een ieder kan derhalve een dergelijk incassobureau oprichten.

Daarnaast is het raadzaam het begeleidend schrijven niet te tekenen zodat jouw handtekening niet kan worden vervalst.

Hoe kom ik aan algemene voorwaarden?

Voor al onze abonnees hebben wij standaard algemene voorwaarden beschikbaar en een model opdrachtovereenkomst. Die kan je downloaden als je bent ingelogd.

Houd er wel rekening mee dat de algemene voorwaarden niet specifiek geschreven zijn voor jouw beroep.

Je kunt twee dingen doen:

 1. Onze algemene voorwaarden als kapstok gebruiken en zelf aanpassen naar jouw specifieke beroepseisen, door bijvoorbeeld goed te kijken wat jouw collega’s allemaal in hun algemene voorwaarden hebben staan.
  We raden je daarna wel aan om jouw overeenkomsten na te laten kijken door juristen. Dat kan via ons als je een juridisch abonnement afsluit.
 2. Je kunt jouw algemene voorwaarden laten specificeren door juristen. Via ZZP Nederland kan je dat laten doen voor € 275, - ex btw.
  Er zijn ongetwijfeld goedkopere opties, maar daarvan kennen wij de kwaliteit niet. Bij onze juristen weten wij zeker dat het goed gebeurt. 

Heeft ZZP Nederland een eigen klachtenfunctionaris en geschilleninstantie voor zorg-zzp'ers?

ZZP Nederland is voor de uitvoering van de klachtenregeling, die voldoet aan de eisen van de Wkkgz, een samenwerking aangegaan met Quasir. Voor een jaarbedrag van € 50, - voldoe je aan de gestelde wettelijke eisen aangaande de verplichte klachtenfunctionaris (op afroep)  en de erkende geschilleninstantie. Deze zijn als je het abonnement afsluit, voor je geregeld. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd.

Hoe kan ik berekenen wat gunstiger is: een auto privé of zakelijk?

Hieronder tref je twee links aan naar rekenmodules om te bekijken of  je jouw auto privé of zakelijk moet rijden.

Wij hebben zelf weliswaar geen rekenmodule op de website staan, maar wel veel informatie.

Kun je mij een goede boekhouder adviseren?

Wij kunnen je aanraden om eens contact op te nemen met de mensen van Kubus, een landelijke coöperatie van ruim 100 boekhouders, accountants en administratiekantoren door het hele land. ZZP Nederland heeft een deal met Kubus zodat je korting krijgt op hun dienstverlening.

Naast Kubus kunnen wij je geen andere boekhouder/adviseur aanraden, omdat wij simpelweg de kwaliteiten niet kennen van andere boekhouders/adviseurs in jouw regio.
De manier om bij een goede adviseur te komen is om bij collega’s/vrienden/concurrenten na te vragen waar zij hun boekhouding laten doen en of ze daar tevreden over zijn.

Wij wijzen je op een nieuwe website die probeert cijfers aan adviseurs te geven. De website is nog maar kort online en er zijn nog niet veel cijfers gegeven, dus dat kan een probleem zijn.
Hier is ook nog een website waarmee je een boekhouder kunt vinden, maar let wel op: wij kunnen de kwaliteit van de boekhouders niet garanderen, want wij kennen ze niet.

Moet ik een modelovereenkomst altijd laten beoordelen door de Belastingdienst?

Vooropgesteld: een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst is niet verplicht. De Belastingdienst gaat er vanuit dat met de modellen die nu op hun website staan, een ieder uit de voeten kan. Een modelovereenkomst hoeft ook niet precies aan te sluiten op de eigen werkzaamheden, want je kunt de al gekeurde modelovereenkomsten aanpassen naar behoefte.

Het enige waar voor gezorgd moet worden is dat de geel-gearceerde stukken (die staan in de algemene- en branche-overeenkomsten) blijven staan in de overeenkomst, en er moet dan natuurlijk ook naar worden gewerkt. Dan weet de Belastingdienst zeker dat er geen loonheffingen betaald hoeven worden.

Als de artikelen die de opdrachtgever of opdrachtnemer zelf in de modelovereenkomst zet, naast de geel-gearceerde artikelen, niet strijdig zijn met de geel-gearceerde artikelen, dan zegt de Belastingdienst dat de eigen gemaakte modelovereenkomst niet getoetst hoeft te worden. Want de Belastingdienst zegt; als die geel-gearceerde artikelen ongewijzigd blijven en er wordt volgens deze artikelen gewerkt, dan weten wij dat er geen loonheffing afgedragen hoeft te worden.

Krijg ik problemen met de Belastingdienst als ik gebruik maak van self billing?

Er zijn inmiddels duizenden zzp’ers die werken met self billing en die komen toch niet in de problemen bij de Belastingdienst.
Wij nemen aan (maar hebben dat niet zwart op wit), dat de Belastingdienst self billing gedoogd.

Per 1 januari 2013 zijn enkele wijzigingen aangebracht m.b.t. de factuureisen (teneinde de Nederlandse wetgeving te conformeren aan de richtlijnen van de Europese Unie):

 • Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverlener (“self billing”), dan dient op de factuur vermeld te worden “Factuur uitgereikt door de afnemer”.

Kortom de factuur moet wel op jouw naam staan en moet wel voldoen aan de eisen van een factuur.
Hier staat nog meer informatie, waaruit blijkt dat self billing zeker wel kan, maar ook aan eisen gebonden is.

Moet de zzp'er de volledige naheffing betalen als de Belastingdienst een loondienstverband vaststelt?

Hierbij de norm voor verdeling van kosten als toch een loondienstverband wordt geconstateerd, sinds de invoering van de wet DBA:

Het grote voordeel voor zzp-ondernemers sinds de wet DBA is dat de Belastingdienst, als ze een loondienstverband constateert, mogelijk een naheffingsaanslag loonheffingen oplegt aan de opdrachtgever en niet aan de opdrachtnemer (zzp’er). De opgelegde loonbelasting/premie volksverzekeringen kan de opdrachtgever/werkgever op de opdrachtnemer/ werknemer verhalen.
De werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) kan de opdrachtgever niet verhalen op de opdrachtnemer/werknemer.

Waarom zijn er zoveel verschillende modelovereenkomsten?

De Belastingdienst heeft er voor gekozen om iedere partij die een goede algemene overeenkomst opstelt, apart te benoemen op hun website.
Vandaar dat er nu een tiental algemene modelovereenkomsten waarvan sommige bijna hetzelfde zijn.

Het verschil dat er wel is zit hem in het volgende:

Een arbeidsovereenkomst is (zegt de Belastingdienst) aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:

 1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
 2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
 3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst zegt de Belastingdienst.

Dus je hoeft maar 1 van bovenstaande drie elementen uit te kunnen sluiten en dan kan de Belastingdienst al vinden dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
Soms kan je eenvoudig uitsluiten dat je persoonlijke arbeid moet verrichten (je kunt namelijk zelf bepalen wie het werk uiteindelijk doet, dat hoef je niet zelf te doen). Soms kan je heel makkelijk aantonen dat er geen sprake is van werkgeversgezag, omdat je zelf mag bepalen hoe je je werk inricht etc, en dat de opdrachtgever duidelijk geen gezag uitoefent over de opdrachtnemer.

Kortom, iedere overeenkomst probeert op zijn eigen manier een van de bovenstaande 3 voorwaarden te ontkrachten, zodat er geen loonheffingen noodzakelijk zijn.

Hoe bepaal ik mijn uurtarief?

Het bepalen van een uurtarief is normaal gesproken een onderhandeling tussen ondernemer en opdrachtgever.

Wij begrijpen dat je enkele richtlijnen zoekt. Die zijn echter moeilijk te geven omdat uiteindelijk de markt de uurlonen bepaalt.

Wat moet ik doen als mijn opdrachtgever failliet is gegaan?

Faillissement van een opdrachtgever is erg vervelend en betekent voor jou een hoop onzekerheid.

Als eerste is het zaak te achterhalen wie als curator is benoemd voor de afhandeling van het faillissement. Dit kan je opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Vervolgens moet je de curator op de hoogte brengen van jouw vorderingen op deze opdrachtgever. Je meldt jouw uitstaande nota’s aan bij de curator.

De curator handelt de verdere financiële zaken af en kijkt ook welke schuldeisers als eerste betaald moeten worden. Vaak hebben de Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen en de banken een voorrangspositie.

Als er dan nog geld over is, vindt er een verdeling plaats onder de overige schuldeisers.

Bovenstaande kan betekenen dat het nog lang duurt voordat je duidelijk hebt of  je nog iets uitbetaald krijgt van deze nota’s en zo ja hoeveel.

Wat is een zzp'er?

Zzp is een afkorting voor "Zelfstandige zonder personeel". In plaats van freelance of zelfstandig ondernemer wordt de benaming zelfstandige zonder personeel (zzp'er) gebruikt. Er is geen verschil tussen freelance of zzp'er. In beide gevallen werk je voor verschillende opdrachtgevers en is er geen sprake is van een dienstverband. Je werkt dus als zelfstandig ondernemer. 

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als je ondernemer bent, ben je lang niet altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst controleert uiteindelijk of je aan die eisen voldoet. De Belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:

 • Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
 • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld en goederen)?
 • Hoeveel tijd steek je in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van jouw onderneming?
 • Hoeveel klanten heeft jouw onderneming? (Lees ook: Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben?)
 • Is er geen sprake van een hobby?
 • Hoe maakt jouw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loop je ‘ondernemersrisico?´
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

Ook al ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer, dan kan je wèl ondernemer zijn voor de btw. 

Btw plichtig?