Heeft ZZP Nederland een eigen klachtenfunctionaris en geschilleninstantie voor zorg-zzp'ers?

ZZP Nederland is voor de uitvoering van de klachtenregeling, die voldoet aan de eisen van de Wkkgz, een samenwerking aangegaan met Quasir. Voor een jaarbedrag van € 50, - voldoet u aan de gestelde wettelijke eisen. De verplichte klachtenfunctionaris (op afroep)  en de erkende geschilleninstantie zijn als u het abonnement afsluit, voor u geregeld. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd.

Deel deze pagina: