Moet de zzp'er de volledige naheffing betalen als de Belastingdienst een loondienstverband vaststelt?

Hierbij de norm voor verdeling van kosten als toch een loondienstverband wordt geconstateerd, sinds de invoering van de wet DBA:

Het grote voordeel voor zzp-ondernemers sinds de wet DBA is dat de Belastingdienst, als ze een loondienstverband constateert, mogelijk een naheffingsaanslag loonheffingen oplegt aan de opdrachtgever en niet aan de opdrachtnemer (zzp’er). De opgelegde loonbelasting/premie volksverzekeringen kan de opdrachtgever/werkgever op de opdrachtnemer/ werknemer verhalen.
De werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) kan de opdrachtgever niet verhalen op de opdrachtnemer/werknemer.

Deel deze pagina: