Waarom zijn er zoveel verschillende modelovereenkomsten?

De Belastingdienst heeft er voor gekozen om iedere partij die een goede algemene overeenkomst opstelt, apart te benoemen op hun website.
Vandaar dat er nu een tiental algemene modelovereenkomsten waarvan sommige bijna hetzelfde zijn.

Het verschil dat er wel is zit hem in het volgende:

Een arbeidsovereenkomst is (zegt de Belastingdienst) aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:

  1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
  2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
  3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst zegt de Belastingdienst.

Dus je hoeft maar 1 van bovenstaande drie elementen uit te kunnen sluiten en dan kan de Belastingdienst al vinden dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
Soms kan je eenvoudig uitsluiten dat je persoonlijke arbeid moet verrichten (je kunt namelijk zelf bepalen wie het werk uiteindelijk doet, dat hoef je niet zelf te doen). Soms kan je heel makkelijk aantonen dat er geen sprake is van werkgeversgezag, omdat je zelf mag bepalen hoe je je werk inricht etc, en dat de opdrachtgever duidelijk geen gezag uitoefent over de opdrachtnemer.

Kortom, iedere overeenkomst probeert op zijn eigen manier een van de bovenstaande 3 voorwaarden te ontkrachten, zodat er geen loonheffingen noodzakelijk zijn.

Deel deze pagina: