Wat dekt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als je ziek wordt of door een ongeval niet kan werken ontvang je een uitkering voor de inkomsten die je op dat moment misloopt. Er zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogelijk met een beperkte uitkeringsduur of een langere eigen risicoperiode. Wie ziek wordt, kan dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Afhankelijk van welke voorwaarden jij stelt aan jouw AOV kan de dekking worden aangepast.

Deel deze pagina: