Afspraken vastleggen

Ondernemen

Afspraken vastleggen met opdrachtgevers

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat u graag wilt starten of graag een opdracht wilt aannemen, maar laat u niet alleen leiden door enthousiasme. Leg uw afspraken vast in een overeenkomst.

Opdrachten kunt u ook mondeling afspreken, dat is ook rechtsgeldig maar kan achteraf wel eens tot problemen leiden. Het is beter om opdrachten vast te leggen met een opdrachtovereenkomst.

Dit hoeven geen ingewikkelde juridische contracten te zijn, maar maak in ieder geval duidelijke afspraken over uw tarief, de werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer. Helaas blijkt regelmatig dat het tot een conflict komt als niets is vastgelegd. Voorkom dit.

Wat dient er minimaal in een opdrachtovereenkomst te staan

 • Naam van de partijen
 • Omschrijving werkzaamheden
 • Verplichtingen en zorg opdrachtgever
 • Vergoeding en btw percentage
 • Vergoeding gemaakte onkosten, voor wie zijn deze?
 • Betaaltermijn
 • Zelfstandigheid opdrachtnemer
 • Vrijwaring opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Aansprakelijkheid en verzekering

Gratis Opdrachtovereenkomst van ZZP Nederland

Indien u aangesloten bent bij ZZP Nederland (jaarlijks 22,50 euro excl. btw, excl. eenmalig 5 Euro administratiekosten) dan kunt u gratis een modelovereenkomst downloaden via onderstaande link. In deze overeenkomst kunt u uw afspraken vastleggen met uw opdrachtgever. Het document moet u naar eigen wensen aanpassen, maar de belangrijkste zaken staan daarin genoemd zodat u deze niet vergeet. Een opdrachtovereenkomst schept duidelijkheid voor u maar ook voor de opdrachtgever.Hoed u voor koppelbaasconstructies

U zult niet de eerste zijn die zich aan een bedrijf verhuurt voor een leuke opdracht en dan direct weer doorverhuurd wordt aan een detacheringbureau die u nogmaals verhuurt aan een opdrachtgever. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn voor een ZZP'er. Bovendien bent u altijd de laatste in de rij en regelmatig worden zzp'ers de dupe van duistere praktijken.
 


Gerelateerde producten

 1. Algemene voorwaarden op maat

  Indien u bent aangesloten bij Stichting ZZP Nederland kunt u uw algemene voorwaarden op maat laten maken door ervaren juristen. Daarmee worden voorwaarden waterdicht neergelegd voor een specifiek beroep. Een ICT’er heeft nu eenmaal andere werkzaamheden dan een timmerman of een interim manager. Daar waar algemene voorwaarden op maat al snel richting €400,- gaan hebben we een collectieve prijsafspraak kunnen maken van €215,- excl. btw. voor aangeslotenen met een Juridisch Service Abonnement en €275,- excl. btw. voor aangeslotenen zonder een Juridisch Service Abonnement.  

  Meer informatie

Deel deze pagina: