Kennisbank

Deze afspraken leg je vast in een opdrachtovereenkomst

tekenen overeenkomst document zakelijk

Afspraken vastleggen met opdrachtgevers

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je graag wilt starten of graag een opdracht wilt aannemen, maar laat je niet alleen leiden door enthousiasme. Leg je afspraken vast in een overeenkomst.

Opdrachten kan je ook mondeling afspreken, dat is ook rechtsgeldig maar kan achteraf wel eens tot problemen leiden. Het is beter om opdrachten vast te leggen met een opdrachtovereenkomst. Dit hoeven geen ingewikkelde juridische contracten te zijn, maar maak in ieder geval duidelijke afspraken over je tarief, de werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer. Helaas blijkt regelmatig dat het tot een conflict komt als niets is vastgelegd. Voorkom dit.

Wat dient er minimaal in een opdrachtovereenkomst te staan

  • Naam van de partijen
  • Omschrijving werkzaamheden
  • Verplichtingen en zorg opdrachtgever
  • Vergoeding en btw percentage
  • Vergoeding gemaakte onkosten, voor wie zijn deze?
  • Betaaltermijn
  • Zelfstandigheid opdrachtnemer
  • Vrijwaring opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Aansprakelijkheid en verzekering

Gratis Opdrachtovereenkomst van ZZP Nederland

Wanneer je aangesloten bent bij ZZP Nederland (jaarlijks 22,50 euro excl. btw) dan kun je gratis een modelovereenkomst downloaden via onderstaande link. In deze overeenkomst kun je de afspraken vastleggen met jouw opdrachtgever. Het document moet je naar eigen wensen aanpassen, maar de belangrijkste zaken staan daarin genoemd zodat je deze niet vergeet. Een opdrachtovereenkomst schept duidelijkheid voor jou maar ook voor de opdrachtgever.

Download gratis document

Wil je toch een op maat gemaakt opdrachtovereenkomst? Ook daarbij kan ZZP Nederland je helpen. Met ons Plus Abonnement heb je ook toegang tot de juridische documentengenerator van RocketLawyer. Je kunt dan meer 150 juridische documenten opstellen.

Meer over de documentengenerator

Op deze pagina