Btw berekenen

Belastingen (btw)

Op alle diensten en leveringen die je verricht moet je btw berekenen. Dat wil zeggen, jij verricht een dienst aan een klant voor het bedrag van 100 Euro. Dit benoem je op de factuur en vervolgens bereken je daar 21 % btw bij. Hiermee is het factuurbedrag 121 Euro geworden.

Op de factuur moet je minimaal te vermelden:

 • een factuurnummer
 • jouw bedrijfsnaam en adres
 • het btw nummer dat je bij de Belastingdienst heeft aangevraagd
 • naam en adres van je opdrachtgever, samen met zijn of haar btw nummer
 • een gespecificeerde omschrijving van de diensten en/of geleverde goederen

Aangifte doen

Van de Belastingdienst ontvang je per drie maanden een verzoek om aangifte te doen voor de btw. Dit kan uitsluitend via internet. Van de Belastingdienst heb je een toegangscode ontvangen met een wachtwoord. Na het inloggen noteer je op de daarvoor bestemde plaats:

 • je omzet over die periode, waarna het systeem de btw berekent
 • de door jou betaalde btw op inkoop (voorbelasting)

Het verschil moet je overmaken aan de Belastingdienst voor de gestelde betaaldatum. Betaal vooral op tijd want de Belastingdienst is niet vriendelijk meer als je te laat betaalt.

Welk btw-tarief geldt voor je producten en diensten?

De btw heeft verschillende tarieven: 21%, 9% (2018 6%) en 0%. Welk tarief je moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten. Bepaalde leveringen van goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw.

Het algemene btw-tarief is 21%. Dit tarief geldt in principe voor alle goederen en diensten.

In bijzondere gevallen geldt het verlaagde tarief van 9% of 0%. Het 9%-tarief geldt in het algemeen voor:

 • levering van eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken;
 • levering van agrarische producten en diensten;
 • levering van geneesmiddelen;
 • verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften;
 • levering van brailleartikelen voor persoonlijk gebruik door blinden;
 • personenvervoer;
 • verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen;
 • toegang tot culturele en sportieve evenementen (musea, concerten, sportwedstrijden);
 • optredens door uitvoerende kunstenaars;
 • diensten door kappers;
 • herstellen van kleding, schoenen en fietsen;
 • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar;
 • geven van gelegenheid tot sportbeoefening.

Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Als je levert aan buitenlandse ondernemers, dan pas je dit tarief toe op de leveringen. Ook over de verkoop van tabaksproducten hoef je geen btw te berekenen. De fabrikant of de importeur heeft de btw namelijk al afgedragen, tegelijk met de accijns.

Link: Zaken doen met het buitenland

Producten en diensten met verschillende tarieven

Verkoop  goederen of diensten waarvoor verschillende btw-tarieven gelden? Dan moet je in de boekhouding rekening houden met de verschillende tarieven. Je kunt bijvoorbeeld de ontvangsten voor goederen en diensten die onder het 9%-tarief vallen, apart registreren. Als het erg lastig is om de ontvangsten apart te registreren, mag je de omzet over de verschillende tarieven verdelen op basis van de inkopen. Informeer in dat geval bij de Belastingdienst.


Boeken over dit onderwerp

 1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

  In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

  Meer informatie

Vrijstelling van btw

De levering van goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw, zijn te verdelen in een aantal categorieën. Globaal genomen zijn de volgende prestaties vrijgesteld van btw:

 • de levering van onroerende zaken, ouder dan 2 jaar (zie ook: de folders ‘Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen’ en ‘Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren’);
 • onderwijs;
 • diensten in de medische sector (alleen erkende medici, dus geen alternatieve geneeskunde);
 • diensten door sportverenigingen aan hun leden;
 • sociaal-culturele diensten en producten;
 • financiële diensten;
 • kinderopvang;
 • thuiszorg;
 • diensten door componisten, schrijvers en journalisten;
 • fondswerving door vrijgestelde organisaties. Deze vrijstelling is beperkt tot € 68.067 voor leveringen en € 22.689 voor diensten. Voor diensten door sportorganisaties is de vrijstelling beperkt tot € 50.000, - (€ 31.765 in 2014).
 • Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers geldt de zogenoemde landbouwregeling. De leveringen van goederen en diensten door ondernemers die van deze regeling gebruikmaken, zijn ook vrijgesteld van btw.

Kleine ondernemersregeling:

Wanneer je als ondernemer weinig omzet maakt, dan heb je toch te maken met verplichtingen voor de btw. Om je hierin tegemoet te komen is er de kleine ondernemersregeling. Deze regeling houdt in dat je in aanmerking kunt komen voor vermindering van het btw-bedrag dat je moet betalen aan de Belastingdienst.

Er gelden drie voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling:

 • Je hebt een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma of een man/vrouw-firma.
 • Je moet na aftrek van de voorbelasting € 1.883 of minder btw betalen in een jaar.
 • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Het kan zo zijn dat je, als gevolg van de kleine ondernemersregeling, structureel geen btw meer hoeft te betalen aan de Belastingdienst. In dat geval kun je een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw-aanvragen.

De kleine ondernemers regeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een BV, een stichting of een vereniging.

Deel deze pagina: