Btw-vrijgestelde beroepen

Belastingen (btw)

In een aantal gevallen is het leveren van goederen en het verlenen van diensten vrijgesteld van btw. Over deze prestaties breng je geen btw in rekening aan je afnemer.

Een aantal beroepen en diensten zijn vrijgesteld van btw

De vrijstellingen vallen in de volgende categorieën uiteen:

 • onroerende zaken
 • gezondheid en zorgverlening
 • begrafenisondernemers
 • zorgboerderijen
 • geld, waardepapieren en verzekeringen
 • sport, maatschappij, sociaal-cultureel, media en onderwijs
 • kansspelen
 • postdiensten
 • collectieve belangenbehartiging (werkgevers- en werknemersorganisaties e.d.)
 • samenwerkingsverbanden in de sociale sfeer
 • fondswervende activiteiten en kantineregeling
 • opvang van kinderen
 • levering van roerende bedrijfsmiddelen door (gedeeltelijk) vrijgestelde ondernemers
 • geen winst beogen
 • regeling voor beleggingsgoud
 • Administratie en aftrek voorbelasting bij vrijstellingen
 • Zelfstandigen in het onderwijs (ingeschreven bij CRKBO)

Een belangrijk gevolg van de vrijstellingen is dat je de btw op inkopen, kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties niet als voorbelasting mag aftrekken. Ook als je je omzet gedeeltelijk of volledig behaalt met vrijgestelde prestaties, moet je een administratie voeren waarin de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de vrijstelling(en), op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld. Daarom is het belangrijk dat je onder meer alle onderliggende stukken bewaart waaruit kan blijken dat je prestaties vrijgesteld zijn, bijvoorbeeld een duidelijke beschrijving van de vrijgestelde diensten die je hebt verricht.

Uitgebreide informatie over vrijstellingen en eisen waaraan je moet voldoen voor de vrijstelling tref je op de site van de Belastingdienst.

Deel deze pagina: