Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg

Ondernemen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, of ze nu groot of klein zijn. Van een ziekenhuis tot ZZP’ers die als solistisch werkende zorgverlener werken.

Een van de eisen uit de Wkkgz is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via ZZP Nederland kunnen zzp’ers eenvoudig aan deze eisen voldoen.

Voordelig Wkkgz abonnement voor zelfstandigen

ZZP Nederland heeft voor de aangesloten zelfstandigen een collectieve regeling voor de Wkkgz ontwikkeld. Voor het bedrag van slechts 50 euro per jaar voldoet u aan de wettelijke eisen. Het collectief aanbod bestaat uit een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Naast het jaarlijkse abonnement op dit collectief bestaat geen eigen risico en zijn geen extra kosten verschuldigd voor behandeling van een klacht

Hoe kunt u een Wkkgz aansluiting bewerkstelligen:

Als u aangesloten bent maar nog geen abonnement heeft dan klikt u op onderstaande link. U logt dan in op de website en kan bij uw gegevens onder het kopje Aanvullende diensten direct het vakje aanklikken. Hiermee is uw abonnement geregeld.

Als u nog niet aangesloten bent dan kan dit via het aanmeldformulier. Hier kunt u ook de optie Abonnement klachtenregeling en geschillencommissie zorg aanvinken.

 Hoe werkt het?

Zorg is en blijft mensenwerk. Onvrede en klachten van cliënten horen bij het vak. Een goede en snelle aanpak van klachten is dan van belang. Als u zelf alles heeft geprobeerd om het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt, dan wijst u uw cliënt op de klachtenprocedure en onafhankelijke klachtenfunctionaris die u heeft via ZZP Nederland. De klachtenfunctionaris kan u en uw cliënt dan helpen het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris adviseert klager op zijn verzoek van advies en staat bij m.b.t. het indienen en formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (dit kan bemiddeling zijn). Als dit niet lukt dan kunt u uw probleem voorleggen aan de onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak.

Kosten verzekeren

Voor het geval een klacht van uw cliënt, al dan niet door de bindende uitspraak van de geschillencommissie leidt tot een claim, is het raadzaam om u hiervoor verzekerd te hebben. Dit kan door middel van een speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners. 

Heeft u vragen over deze verzekering dan kunt u contact opnemen met ZZP Nederland Verzekeringen. Zij zijn bereikbaar via 050 – 700 1950 of een e-mail naar verzekeringen@zzp-nederland.nlNu een verzekering afsluiten

Meer weten?

Hoe werkt het als uw cliënt ontevreden is in de zorg. Wat zijn dan de stappen die ondernomen moeten worden. Dat leest u op dit stappenplan van Quasir.

Wanneer u bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement heeft op de Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg van ZZP Nederland die loopt via Quasir, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie
  • telefonisch: 0648445538

Meld er dan wel bij dat u aangesloten bent bij ZZP Nederland met een abonnement op de Klachten- en Geschillencommissie.

Deel deze pagina: