Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg

Ondernemen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, of ze nu groot of klein zijn. Van een ziekenhuis tot zzp’ers die als solistisch werkende zorgverlener werken.

Een van de eisen uit de Wkkgz is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via ZZP Nederland kunnen zzp’ers eenvoudig aan deze eisen voldoen.

Voordelig Wkkgz abonnement voor zelfstandigen

ZZP Nederland heeft voor de aangesloten zelfstandigen een collectieve regeling voor de Wkkgz ontwikkeld. Voor het bedrag van slechts 50 euro per jaar (ex. btw) voldoe je aan de, in de Wkkgz gestelde eis, aangaande de verplichte klachtenfunctionaris (op afroep) en de erkende geschilleninstantie. Het collectief aanbod bestaat uit een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Naast het jaarlijkse abonnement op dit collectief bestaat geen eigen risico en zijn geen extra kosten verschuldigd voor behandeling van een klacht

Hoe kun je een Wkkgz aansluiting bewerkstelligen:

Als je aangesloten bent maar nog geen abonnement hebt dan klik je op onderstaande link. Je logt dan in op de website en kan bij jouw gegevens onder het kopje 'Aanvullende diensten' direct het vakje aanvinken en onderaan op opslaan klikken. Hiermee is je abonnement geregeld. Je ontvangt een bevestiging per e-mail.

Als je nog niet aangesloten bent dan kan dit via het aanmeldformulier. Hier kun je ook de optie 'Abonnement Klachtenregeling en Geschillencie. Zorg' aanvinken.

 Hoe werkt het?

Zorg is en blijft mensenwerk. Onvrede en klachten van cliënten horen bij het vak. Een goede en snelle aanpak van klachten is dan van belang. Als je zelf alles hebt geprobeerd om het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt, dan wijs je je cliënt op de klachtenprocedure en onafhankelijke klachtenfunctionaris die je hebt via ZZP Nederland. De klachtenfunctionaris kan jou en de cliënt dan helpen het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris adviseert klager op zijn verzoek van advies en staat bij m.b.t. het indienen en formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (dit kan bemiddeling zijn). Als dit niet lukt dan kun je het probleem voorleggen aan de onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak.

Kosten verzekeren

Voor het geval een klacht van je cliënt, al dan niet door de bindende uitspraak van de geschillencommissie leidt tot een claim, is het raadzaam om je hiervoor verzekerd te hebben. Dit kan door middel van een speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners. 

Heb je vragen over deze verzekering dan kun je contact opnemen met ZZP Nederland Verzekeringen. Zij zijn bereikbaar via 050 – 700 1950 of een e-mail naar verzekeringen@zzp-nederland.nlNu een verzekering afsluiten

Meer weten?

Hoe werkt het als je cliënt ontevreden is in de zorg. Wat zijn dan de stappen die ondernomen moeten worden. Dat lees je op dit stappenplan van Quasir.

Wanneer je bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement hebt op de Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg van ZZP Nederland die loopt via Quasir, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling mevrouw L. Boon
  • telefonisch: 0648445538 (mevrouw L. Boon)

Meld er dan wel bij dat je aangesloten bent bij ZZP Nederland met een abonnement op de Klachtenregeling en Geschillencommissie.

Deel deze pagina: