(050) 700 1950
Stuur een bericht

Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg

Ondernemen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, of ze nu groot of klein zijn. Van een ziekenhuis tot ZZP’ers die als solistisch werkende zorgverlener werken.

Een van de eisen uit de Wkkgz is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via ZZP Nederland kunnen zzp’ers eenvoudig aan deze eisen voldoen.

ZZP Nederland is voor de uitvoering van deze regeling een samenwerking aangegaan met Quasir  waardoor u voor € 50, - per jaar aan de wettelijke eisen voldoet. Hierdoor wordt voor zzp’ers de klachtenregeling, klachtenfunctionaris en de erkende geschilleninstantie geregeld. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd. Wel is vereist dat u bent aangesloten bij ZZP Nederland. Bent u al aangesloten, log dan in op de website, dan hoeft u enkel nog aan te vinken dat u aan wilt sluiten bij de klachtenfunctionaris en geschillencommissie.Aanmelden klachtenfunctionaris en aansluiting geschillencommissie

Hoe werkt het?

Zorg is en blijft mensenwerk. Onvrede en klachten van cliënten horen bij het vak. Een goede en snelle aanpak van klachten is dan van belang. Als u zelf alles heeft geprobeerd om het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt, dan wijst u uw cliënt op de klachtenprocedure en onafhankelijke klachtenfunctionaris die u heeft via ZZP Nederland. De klachtenfunctionaris kan u en uw cliënt dan helpen het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris adviseert klager op zijn verzoek van advies en staat bij m.b.t. het indienen en formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen ( dit kan bemiddeling zijn). Als dit niet lukt dan kunt u uw probleem voorleggen aan de onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak.

Kosten verzekeren

Voor het geval een klacht van uw cliënt, al dan niet door de bindende uitspraak van de geschillencommissie leidt tot een claim, is het raadzaam om u hiervoor verzekerd te hebben. Dit kan door middel van een speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners. 

Heeft u vragen over deze verzekering dan kunt u contact opnemen met ZZP Nederland Verzekeringen. Zij zijn bereikbaar via 050 – 700 1950 of een e-mail naar verzekeringen@zzp-nederland.nl.Nu een verzekering afsluiten

Meer weten?

Hoe werkt het als uw cliënt ontevreden is in de zorg. Wat zijn dan de stappen die ondernomen moeten worden. Dat leest u op dit stappenplan van Quasir.

Wanneer u bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement heeft op de Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg van ZZP Nederland die loopt via Quasir, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie
  • telefonisch: 0648445538


Meld er dan wel bij dat u aangesloten bent bij ZZP Nederland met een abonnement op de Klachten- en Geschillencommissie.

Deel deze pagina: