Kleine ondernemersregeling

Belastingen (btw)

Voor kleine ondernemers zoals zzp'ers is er een verlaging van de btw mogelijk volgens de zogeheten kleine ondernemersregeling (KOR). Als je in één jaar minder dan € 1883,- aan btw zou moeten afdragen kom je in aanmerking voor vermindering van omzetbelasting. Je kunt dan gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR).
Let op: deze regeling geldt tot 31 december 2019. Vanaf 2020 gelden andere regels voor de kleine ondernemersregeling.

Drie voorwaarden

Waaraan je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de kleine Ondernemers regeling:

 1. Je bent een natuurlijk persoon of een combinatie van natuurlijke personen. Hiermee wordt de rechtsvorm bedoeld. De meeste zzp’ers hebben een eenmanszaak of een VOF. Voor een BV als rechtsvorm is de Kleine Ondernemersregeling niet van toepassing. Ook niet als een van de maten in een maatschap een BV is.
 2. Je moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw. Dat wil zeggen dat je de btw wel moet kunnen verantwoorden in je boekhouding en dat je tijdig btw aangiften instuurt naar de Belastingdienst.
 3. Het totaal aan af te dragen btw moet minder zijn dan € 1883,-. (Af te dragen is het verschil tussen de btw over de verkoop en de btw over de inkoop)

Er zijn drie verschillende bedragen die belangrijk zijn voor de kleine ondernemersregeling btw:

 1. Als je na aftrek van voorbelasting meer dan € 1.883 op jaarbasis aan btw moet betalen dan krijg je jammer genoeg geen enkel voordeel op het door jou te betalen bedrag aan btw.
 2. Als je € 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345 aan btw moet afdragen, dan kun je een vermindering van te betalen btw krijgen van 2,5 maal € 1.883 min het bedrag dat je aan btw moet betalen.
 3. Als je minder dan € 1.345 aan btw hoeft te betalen dan is de vermindering gelijk aan het bedrag dat je moet betalen. Kortom, je hoeft dus geen btw af te dragen.

Verrekenen met aangifte

Indien je van te voren al weet dat je in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemers Regeling dan kun je dit bij de driemaandelijkse aangifte al in mindering brengen. Je kunt dit ook achteraf met de btw-aangifte van het laatste kwartaal doen. In het laatste geval weet je zeker dat je het helemaal goed doet, zonder een schatting te hoeven maken.
Indien je geen- of minder dan € 1345,- btw hoeft af te dragen, dan kun je de Belastingdienst verzoeken om geen aangifte meer te hoeven doen. Wel moet je je facturen te bewaren voor eventuele controle.

Let op!
Wanneer je je ‘Aangifte inkomstenbelasting’ invult, moet je het voordeel als gevolg van de belastingvermindering voor kleine ondernemers bij je winst optellen. Voor meer informatie over de Kleine ondernemersregeling btw kun je via onderstaande link een brochure van de Belastingdienst downloaden.

Downloads

 1.  
  Download (308 kB)

  pdf

Deel deze pagina: