Kennisbank

Modelovereenkomst en de wet DBA

Handen schudden contract

De Belastingdienst heeft de eisen die ze stellen aan een modelovereenkomst, volgend uit de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in een webinar geplaatst.

Extra informatie

Voor abonnees van ZZP Nederland hebben wij nog meer informatie beschikbaar 

Extra informatie modelovereenkomsten 

Modelovereenkomsten in Word

ZZP Nederland heeft de meest bruikbare vier algemene modelovereenkomsten in Word gezet ('Geen verplichting tot persoonlijke arbeid', 'Geen werkgeversgezag', 'Geen werkgeversgezag en geen verplichting tot persoonlijke arbeid' en 'Tussenkomst'), en deze modelovereenkomsten door onze ZZP Juristen zo aan laten passen dat ze hun vrijwarende werking t.a.v. de loonheffingen behouden. Daarnaast zijn ze ook simpel te gebruiken als opdrachtovereenkomst omdat de juristen enkele handige artikelen hebben toegevoegd. Deze documenten zijn alleen voor aangesloten zelfstandigen beschikbaar.

Let op: per  1 januari 2024 zal de overeenkomst 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid' zijn waarde verliezen, de Belastingdienst trekt deze overeenkomst in. De reden dat de Belastingdienst deze overeenkomsten niet meer goedkeurt is het arrest van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak uit maart. Lees meer

Leo Kits
Het werken met goedgekeurde modelovereenkomsten is niet verplicht, maar wel aan te raden.
Leo Kits (ZZP Nederland)

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst zeggen alleen of er over de werkrelatie die jij aangaat met de opdrachtgever loonheffingen betaald moeten worden. Maar ze zeggen niets over de eisen van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Die blijven hetzelfde als altijd. Wil je weten of je volgens de Belastingdienst ondernemer bent, dan kan je daarvoor een check doen.

Doe de ondernemerscheck

Vraag en antwoord

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdween de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Dit betekende dat opdrachtgevers van te voren geen duidelijkheid meer konden krijgen over of ze met een ondernemer zaken doen of niet. Om toch vooraf zeker te weten dat er geen loonheffingen hoeven te worden betaald kan (en dus niet moet) gewerkt worden met modelovereenkomsten die vooraf door de Belastingdienst worden getoetst. De Belastingdienst geeft dan een oordeel over of er loonheffingen moeten worden betaald over de werkzaamheden.

De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet. Alleen is gebleken dat de wet DBA voor opdrachtgevers toch te onduidelijk is en ze daardoor huiverig zijn om hun opdrachten rechtstreeks aan zzp'ers te gunnen. Dus voor sommige zzp'ers wordt het moeilijker om opdrachten te vinden.

Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid. Bovendien, ook een tussenpersoon moet zich aan de wet houden en wordt door de Belastingdienst gecontroleerd.

Een modelovereenkomst is vijf jaar geldig

Als overduidelijk is dat je ondernemer bent helemaal niets. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Klik dan hier voor een modelovereenkomst.

Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij bij de DBA zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband (schijnzelfstandigheid), met de DBA wél aanspraak maken op werknemersverzekeringen als bijvoorbeeld een WW uitkering. Onder de VAR wist de zzp’er zeker dat hij géén recht had op sociale zekerheid.

Daarnaast ligt aansprakelijkheid met de DBA juist niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen afdrachten. Onder VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Nee. De modelovereenkomsten staan op de website. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als je afspreekt volgens een bepaalde modelovereenkomst te werken, heb je zekerheid. Welke overeenkomst wordt gebruikt bepalen de opdrachtgever en opdrachtnemer zelf.

Dit spookverhaal duikt steeds op. Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.

Een VAR voor de meeste ondernemers elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Op deze pagina