Modelovereenkomst DBA

Ondernemen

De Belastingdienst stelt steeds meer informatie beschikbaar over de werkwijze met de modelovereenkomsten. ZZP Nederland deelt graag de informatie met jou, aangevuld met informatie die wij via onze informatiebijeenkomsten in samenwerking met de Belastingdienst hebben vernomen. Heb je de informatiebijeenkomsten gemist? De Belastingdienst heeft nu ook een webinar beschikbaar met uitleg over de modelovereenkomsten.

Extra informatie
De specifieke, extra, informatie uit de bijeenkomst staat hier voor de aangesloten zelfstandigen achter de inlog.
Extra informatie modelovereenkomsten (alleen aangeslotenen)

Modelovereenkomsten in Word

ZZP Nederland heeft de meest bruikbare vier algemene modelovereenkomsten in Word gezet ('Geen verplichting tot persoonlijke arbeid', 'Geen werkgeversgezag', 'Geen werkgeversgezag en geen verplichting tot persoonlijke arbeid' en 'Tussenkomst'), en deze modelovereenkomsten door onze ZZP Juristen zo aan laten passen dat ze hun vrijwarende werking t.a.v. de loonheffingen behouden. Daarnaast zijn ze ook simpel te gebruiken als opdrachtovereenkomst omdat de juristen enkele handige artikelen hebben toegevoegd. Deze documenten zijn alleen voor aangesloten zelfstandigen beschikbaar.

Daarnaast hebben wij nog een andere overeenkomst in een Word-bestand gezet , die slechts als pdf op de website van de Belastingdienst is terug te vinden.

Het werken met goedgekeurde modelovereenkomsten is niet verplicht!

Brief aan zzp'ers

Inmiddels heeft de Belastingdienst een brief gestuurd aan alle ondernemers die vorig jaar een VAR hebben gekregen om uitleg te geven wat ondernemers te wachten staat als per 1 mei 2016 de VAR niet meer geldig is. Heb je de brief (nog) niet gehad, dan kun je die hier lezen (download pdf).

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst zeggen alleen of er over de werkrelatie die jij aangaat met de opdrachtgever loonheffingen betaald moeten worden. Maar na 1 mei 2016 verandert er niets aan de eisen van ondernemerschap. Die blijven hetzelfde als altijd. Wil je weten of je volgens de Belastingdienst ondernemer bent, dan kan je daarvoor een check doen.

Ondernemerscheck

Ben je ondernemer?

Vraag en antwoord

Wat is er aan de hand?
Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Dit betekent dat opdrachtgevers van te voren geen duidelijkheid meer hebben over of ze met een ondernemer zaken doen of niet. Om toch vooraf zeker te weten dat er geen loonheffingen hoeven te worden betaald kan (en dus niet moet) gewerkt worden met modelovereenkomsten die vooraf door de Belastingdienst worden getoetst. De Belastingdienst geeft dan een oordeel over of er loonheffingen moeten worden betaald over de werkzaamheden.

Krijgt de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid?
Eerder omgekeerd. Veel zzp’ers dachten dat de VAR een soort werkvergunning was, maar in werkelijkheid gaf de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. De VAR hield de zzp’er in het ongewisse of hij/zij wel echt buiten dienstverband werkte. De enige zekerheid voor de zzp’er was dat hij géén recht had op sociale zekerheid. Het nieuwe systeem biedt aan zowel opdrachtgever als zzp’er helderheid en zekerheid, mits ze volgens een modelovereenkomst werken. Dat is voor de zzp’er juist een verbetering.

Neemt de administratieve rompslomp voor zzp’ers toe?

Dit spookverhaal duikt steeds op. Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.

Een VAR voor de meeste ondernemers elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Wordt het nu voor veel opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?

De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet. Alleen is gebleken dat de wet DBA voor opdrachtgevers toch te onduidelijk is en ze daardoor huiverig zijn om hu opdrachten rechtstreeks aan zzp'ers te gunnen. Dus voor sommige zzp'ers wordt het moeilijker om opdrachten te vinden.

Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?

Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid. Bovendien, ook een tussenpersoon moet zich aan de wet houden en wordt door de Belastingdienst gecontroleerd.

Hoe lang is een modelovereenkomst geldig?

Een modelovereenkomst is vijf jaar geldig

Wat moet een zzp’er nu concreet doen?

Als overduidelijk is dat ze ondernemer zijn helemaal niets. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Klik dan hier voor een modelovereenkomst.

Legaliseert de DBA schijnzelfstandigheid?

Met de VAR kan de Belastingdienst niet handhaven op schijnzelfstandigheid. Als het bestaat, kan het niet worden aangepakt. In het nieuwe systeem kan de Belastingdienst wel handhaven. Dan wordt schijnzelfstandigheid niet gelegaliseerd, maar juist aangepakt.

Zet de DBA de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?

Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij bij de DBA zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband (schijnzelfstandigheid), met de DBA wél aanspraak maken op werknemersverzekeringen als bijvoorbeeld een WW uitkering. Onder de VAR wist de zzp’er zeker dat hij géén recht had op sociale zekerheid.

Daarnaast ligt aansprakelijkheid met de DBA juist niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen afdrachten. Onder VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen?

Nee. De modelovereenkomsten staan op de website. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als je afspreekt volgens een bepaalde modelovereenkomst te werken, heb je zekerheid. Welke overeenkomst wordt gebruikt bepalen de opdrachtgever en opdrachtnemer zelf.

Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?

Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid. Bovendien, ook een tussenpersoon moet zich aan de wet houden en wordt door de Belastingdienst gecontroleerd.

Deel deze pagina: