(050) 700 1950
Stuur een bericht

Stamrecht bv

Belastingen (Algemeen)

Stamrecht bv bij ontslagvergoeding

Een stamrecht bv is een besloten vennootschap die meestal wordt opgericht door (ex) werknemers om een verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen. Ook bij het stoppen van een bedrijf kan de verkoopwinst worden ondergebracht in een stamrecht. U betaalt pas belasting als u iets van het bedrag opneemt. Het voordeel hiervan is dat u bedragen kunt opnemen wanneer u dat wilt en waarschijnlijk is dan het te betalen belastingtarief lager dan dat u bij ontvangst van de ontslagvergoeding in één keer moet afrekenen.


Wat is een stamrecht bv

Volgens de Belastingdienst is een stamrecht een verzekering die wordt ondergebracht bij een verzekeraar of bij een eigen (stamrecht) bv. Door het stamrecht heeft u recht op periodieke uitkeringen vanuit die verzekeraar of uit een eigen stamrecht bv, waarbij het totaalbedrag dat wordt uitgekeerd onzeker is.

 


Uitkeringen vanuit een stamrecht kunnen ingaan als u met pensioen gaat, maar mogen ook eerder ingaan. Daartoe dient de houder van een stamrecht bv een overeenkomst aan te gaan met de bv (stamrechtovereenkomst). Zorg voor een flexibele stamrechtovereenkomst: uw behoefte aan een uitkering uit uw stamrecht kan veranderen in de loop der tijd. De stamrechtovereenkomst moet worden voorgelegd aan de belastingdienst. De uitkeringen van een stamrecht bv worden meestal regulier belast in box 1 als loon uit vroegere werkzaamheden.


Stamrecht en hypotheek van uw huis

Veel mensen gebruiken het geld van een stamrecht bv ook voor andere doelen. Zo kan de stamrecht bv u geld lenen waarmee u uw hypotheek gedeeltelijk of geheel kunt aflossen. De rentekosten zijn net als de rentekosten aftrekbaar van uw huidige inkomen. De bv moet de (marktconforme) rente als opbrengsten boeken en daarover vennootschapbelasting betalen. Dat kan een aardig voordeel opleveren want als u met uw bedrijf in de hogere inkomensschijven valt dan trekt u de rente af tegen dat hogere tarief, terwijl de bv slechts 20% vennootschapbelasting betaalt. U kunt een stamrecht bv ook gebruiken voor het opzetten van een eigen bedrijf. Met een stamrecht bv dient u wel een administratie bij te houden en jaarcijfers op te stellen, maar erg complex is dat niet.

Een stamrecht B.V. oprichten

Het oprichten van een bv moet nog steeds via een notaris met een akte en met statuten. U kunt in overleg met de notaris bepalen wat er in de doelstelling van de B.V. met staan. U kunt vanaf 1 januari een bv oprichten zonder een kapitaalseis. De notaris zorgt ervoor dat uw bv wordt ingeschreven in het handelsregister. Voor deze inschrijving zijn vanaf 1-1-2013 geen kosten meer. Tot de bv is ingeschreven in het handelsregister bent u nog persoonlijk verantwoordelijk voor de bv (B.V. i.o.)

Voorwaarden Belastingdienst

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste voorwaarde is: De B.V. moet het geld op een verantwoorde manier beheren zodat het rendement (oprentingspercentage) wordt gehaald. Als u bijvoorbeeld met uw bv afspraken maakt die u nooit met een bank of verzekeraar zou aangaan kan er sprake zijn van onzakelijk handelen. Er is ook sprake van onzakelijk handelen als u zichzelf bevoordeelt en uw bv benadeelt uit privé motieven.

Als de bv door onzakelijk handelen van de bestuurder niet kan voldoen aan zijn uitkeringsverplichting dan zal de Belastingdienst de gehele ontslaguitkering alsnog in één keer belasten plus een boete.

Als er belegd wordt in aandelen en de totale portefeuille vermindert in waarde dan dient dit verwerkt te worden in de boekhouding van de bv. Zolang een waardevermindering niet het gevolg is van “onzakelijk handelen” heeft dit geen gevolgen m.b.t. de Belastingdienst. 

Let op: Per 2014 is het niet meer mogelijk je ontslagvergoeding in een stamrecht bv of op een bankspaarrekening onder te brengen. 

 

Box 3 – vermogensbelasting

Het bedrag dat in uw stamrecht bv gestort is wordt niet meegeteld voor de vermogensbelasting in Box 3.

Downloads

  1.  
    Download (595 kB)

    PDF Bestand


Gerelateerde producten

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2017

    In dit boek vindt u vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Deel deze pagina: