Zzp en Arbo-verplichtingen

Ondernemen

Veel zzp’ers hebben gekozen om te werken zonder een werkgever omdat ze graag vrijheid willen in het bepalen, wanneer, hoe en voor wie ze aan het werk gaan. Toch zijn er ook voor zelfstandig ondernemers wel degelijk verplichtingen. Ook voor zzp’ers gelden Arbo-regels die hun eigen veiligheid en die van derden moeten waarborgen.

Inspectie SZW

Sinds 2007 is een ieder die in Nederland werkt gehouden aan dezelfde regels voor alle werkzaamheden met levensbedreigende risico's, ongeacht de gezagsverhouding. Of in het geval van zzp’ers het niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding. Dit betekent dat de Inspectie SZW ook zzp’ers kan aanspreken op overtreding van die regels en boetes kan opleggen. Om te weten waar een zzp’er allemaal rekening mee moet houden om veilig te werken kan de arbocatalogus van een branche of sector worden geraadpleegd. De Inspectie SZW zal de arbocatalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.

Zzp’ers en Arbo

Specifiek voor zzp’ers zijn er per 1 juli 2012 aanpassingen geweest in de Arboverplichtingen. De aanpassingen gaan vooral over regels aangaande tillen, lawaai, trillingen. Terwijl de oudere Arboverplichtingen vooral gaan over regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden. De bedoeling van de Arboverplichtingen voor zzp’ers is dat zelfstandigen dezelfde bescherming krijgen als werknemers in loondienst op het moment dat zij op dezelfde arbeidsplaats aan het werk zijn. Voor zzp’ers die alleen werken, blijven de regels onveranderd.

Algemene voorschriften

Algemene voorschriften waar de zelfstandige aan moet voldoen, zijn:

  • het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet);
  • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet);
  • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet);
  • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
  • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

 Zzp’ers zijn niet verplicht om zorg te dragen voor systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waardoor de administratieve taken voor zzp’ers laag blijven.

Meer informatie staat op het Arboportaal van de Rijksoverheid.

Werken op hoogte vanuit een werkbak

De inspectie SZW, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een flyer uitbracht waarin aandacht wordt besteed aan het veilig werken op hoogte vanuit een werkbak.

Documenten

  1.  
    Download (6,5 MB)

    In deze flyer kun je nalezen waar veilige machines aan moeten voldoen en hoe jij de veiligheid van de machine kunt controleren. Tevens lees je in deze flyer over de rol van de Inspectie SZW.

Deel deze pagina: