Zzp Onderwijs (btw)

Belastingen (Algemeen)

Het geven van onderwijs is in principe vrijgesteld van btw. Dit geldt voor basisonderwijs tot hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandige. Wanneer je levert zonder btw te berekenen houdt dat in dat je voor jouw onkosten en inkoop van materialen ook de btw niet mag aftrekken.

Bij onderwijs dat bestempeld kan worden als een vrije tijd- of hobbymatige opleiding zoals bijvoorbeeld muziekles aan volwassenen dient de docent wel btw te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.

Beroepsonderwijs zoals beroepsopleidingen is vrijgesteld van btw. Hiermee wordt bedoeld: wettelijk erkende beroepsopleidingen of beroepsopleidingen door instellingen die zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort beroepsonderwijs (CRKBO)

 • De btw vrijstellingsregeling voor onderwijs bij onderaanneming
  Vanaf 1 juli 2010 moet op alle vormen van beroepsonderwijs 21% btw worden geheven volgens het Ministerie van Financiën, tenzij het onderwijs wordt verzorgd door een erkende onderwijsinstelling. Dan geldt de vrijstelling van btw voor kort beroepsonderwijs indien men aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit geldt ook voor zzp’ers die les geven via onderaanneming aan een erkende beroepsonderwijsinstelling. Hiertoe dient de zelfstandige ingeschreven te staan als zzp’er bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
   
 • Btw vrijstelling voor rechtstreeks onderwijs door zelfstandigen
  Met de positie van zzp’ers die rechtstreeks onderwijs verzorgen is geen rekening gehouden. Indien een zzp’er rechtstreeks onderwijs verzorgt dienen zij zich in te laten schrijven als onderwijsinstelling. 
   
 • Hoe kan je ingeschreven worden bij het CRKBO
  Opname in het CRKBO kan na een audit, tenzij men een vrijstelling heeft. Indien de zzp’er beschikt over een officiële PO-, VO-, MBO, HO lesbevoegdheid en/of beschikt over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een gevolgde train de trainer opleiding) dan kan de zzp’er worden ingeschreven. De auditverplichting en de kosten hiervoor vervallen dan.
   
 • Eisen voor de audit

  De eisen voor een zzp docent bestaan uit een audit die iedere 4 jaar moet worden gedaan. Hiervoor dien je een formulier in te vullen en te voorzien van diverse documenten zoals een actueel CV, een recente opdrachtbevestiging. Je dient te verklaren dat bij uitval je lessen kunnen worden overgenomen door iemand anders (kan ook door de onderwijsinstelling). Daarnaast dien je te bewijzen dat je goed geïnformeerd bent over de te volgen werkmethodiek van de opdrachtgever. Dat kan ook door een simpele verklaring van de opdrachtgever. Je vakdiploma moet ten minste een niveau hoger liggen dan de cursus waarvoor je lesgeeft en je dient een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

 • De audit, hoe aanvragen en de kosten
  Als je een audit moet doen dan zijn de uitgangspunten zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. De audit is gebaseerd op de gedragscode van de NRTO v/h PAEPON, de brancheorganisatie voor training en opleiding, en de VOI, de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica. Voor het verrichten van een audit voor zzp’ers hoef je niet persoonlijk een test doen, dit kan simpelweg door het invullen van een auditformulier, de audit kost € 90,-, het aanvragen kost € 10,- en de jaarlijkse bijdrage € 15,- De audit wordt beoordeeld door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).
   

Links: CRKBOCPION

Deel deze pagina: