ZZP Pensioen

Financieel

Het nieuwe ZZP Pensioen voor zelfstandigen

Als ZZP’er heeft u alles zelf in de hand. Die zelfstandigheid is juist de reden dat u ondernemer bent geworden. Het regelen van een oudedagsvoorziening hoort hier ook bij. Toch is dit voor veel mensen een ondergeschoven kindje. Het gevolg hiervan is een forse terugval in inkomen als u met pensioen gaat. Daarom is er nu een ZZP Pensioen. Zodat u later ook nog kunt genieten van uw zelfstandigheid.

Stichting ZZP Nederland heeft samen met Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en het Platform Zelfstandige Ondernemers de Stichting ZZP Pensioen opgericht om een betrouwbare regeling voor zzp'ers in het leven te roepen.

De belangrijkste kenmerken van het ZZP Pensioen zijn de vrijwillige deelname, een flexibele inleg, geen winstoogmerk, zeer lage beheerkosten en het feit dat uw opgebouwde vermogen van uzelf blijft en niet verdwijnt in een gezamenlijke pot. U kunt ook zelf bepalen wanneer uw pensioenuitkering moet ingaan en voor hoe lang u de uitkering wilt ontvangen. De hoogte van de uitkering is uiteraard afhankelijk van deze factoren en uw opgebouwd vermogen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen pensioenfonds en geen pensioenverzekering.

Je bepaalt zelf je inleg

U kunt zelf bepalen welk bedrag u wilt storten in uw eigen ZZP Pensioen. Dat kunnen wisselende bedragen zijn zodat u in goede tijden meer kunt inleggen en in slechtere tijden minder. De bedragen die u stort zijn in principe aftrekbaar van de belastingen. Bij opname moet u wel belasting betalen, waarschijnlijk tegen een lager percentage doordat uw inkomen dan lager zal zijn. Er is echter een maximum bedrag dat u mag aftrekken van uw belastbare inkomen, dat heet uw jaarruimte. Heeft u al langere tijd geen pensioenpremies of lijfrentepremies betaald? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de zogenaamde reserveringsruimte. Dat is de ongebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. De jaarruimte voor 2018 bedraagt ten hoogste 13,3% (2017: 13,8%) van de premiegrondslag (2018: maximaal € 12.362/ 2017: € 12.598). De reserveringsruimte  bedraagt de niet-benutte jaarruimte in de aan het kalenderjaar voorafgaande zeven jaar, maar bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 7.167 (2018) (7.110 voor 2017). Voor belastingplichtigen die bij het begin van het kalenderjaar een leeftijd hebben bereikt die ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd (2018: een leeftijd hebben van 56 jaar of ouder), wordt het maximumbedrag van € 7.167 verhoogd tot € 14.152 (2017: 14.039). U kunt wel meer dan de jaarruimte inleggen maar dat is dan niet meer aftrekbaar. Zie meer info de website van ZZP Pensioen.  

Lage kosten door collectief beleggen

Omdat het ZZP Pensioen voor een grote groep deelnemers belegt, zijn de kosten erg laag. Die kosten zijn transparant en staan op de website van ZZP Pensioen, er is geen enkele winstopslag toegevoegd zoals wel het geval is bij de commerciële partijen. Hierdoor is een hoger rendement mogelijk voor je pensioenopbouw. Voor het maximale rendement is gekozen voor een beleggingsmix en beleggingsrisico die verschilt per leeftijdsgroep. Hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, hoe minder risicovol er wordt belegd.

Als u nu al een spaar- of beleggingsregeling heeft lopen, kunt u die zonder veel moeite omzetten in het ZZP Pensioen. Ook uw jaarlijkse FOR-reservering kunt u gebruiken voor inleg in het ZZP Pensioen.

Ook te gebruiken bij arbeidsongeschiktheid

Het ZZP Pensioen werkt niet alleen als pensioenuitkering, maar kan ook worden gebruikt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Let op: het geld dat u opneemt uit uw, op enig moment, opgebouwde ZZP Pensioen zorgt ervoor dat uw uitkering later lager wordt. De bedragen die u opneemt worden belast.

Geen vermogenstoets bijstand en faillissement

Het opgebouwde pensioenvermogen in uw ZZP Pensioen wordt niet meegeteld in de vermogenstoets voor bijstand en is ook niet opeisbaar bij een faillissement. Dat betekent dat uw pensioengeld veilig is en blijft ook al zou u in de bijstand terecht komen. Deze regeling is medio 2015 wettelijk geregeld.

Uitkering naar keuze

Het ZZP Pensioen is opgezet voor een maandelijkse, vooraf bepaalde uitkeringsduur van 10, 15 of 20 jaar. Mocht u eerder overlijden dan blijft het opgebouwde vermogen beschikbaar voor uw erfgenamen. U kunt ook kiezen voor een levenslange uitkering, die keert uit vanaf uw pensioendatum totdat u overlijdt. Hierna kan de uitkering verstrekt worden aan uw partner, mits u dit hebt aangegeven. Bij een levenslange uitkering wordt het risico dat u heel oud wordt verzekerd. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Pensioencalculator

Op de website van het ZZP Pensioen vindt u ook een pensioencalculator waarmee u snel kunt uitrekenen hoe uw pensioen er uit kan zien. In een paar stappen ziet u de vermoedelijke uitkomst van uw inleg.

Wie beheert mijn geld

Het beheer voor het ZZP Pensioen wordt gedaan door Loyalis Sparen en Beleggen, een onderdeel van APG Groep. APG is een pensioenuitvoerder die het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. Dat is een op de vijf gezinnen in Nederland.

Meer informatie: website en helpdesk

Het ZZP Pensioen heeft een helpdesk die al uw vragen kan beantwoorden, via het telefoonnummer (045) 576 07 75 kunt u al uw vragen stellen en een snel en duidelijk antwoord krijgen. Uiteraard kunt u ook doorschakelen naar de website van het ZZP Pensioen

Deel deze pagina: