1 jaar gratis ZZP IncassoPlan voor aangeslotenen ZZP Nederland

Let op! Dit artikel is verouderd; mogelijk is de inhoud van het artikel niet meer actueel.
ZZP Nederland
Iedere ondernemer kent het probleem van slecht betalende opdrachtgevers. “Ze zullen toch wel betalen? Anders verkoop je toch gewoon de boot” zijn nog steeds veel gemaakte grappen in ondernemersland. Maar vrijwel altijd zorgen slechte betalers voor problemen voor de ondernemer. Vaak is men bang om strak op te treden tegen opdrachtgevers, bang om ze kwijt te raken als opdrachtgever.

Ook ZZP’ers heeft wel vaak moeite om opdrachtgevers tijdig te laten betalen voor geleverde diensten. Een veel voorkomend probleem hierbij is het vastleggen van gemaakte afspraken. Veel ZZP’ers leggen niets schriftelijk vast over de uit te voeren werkzaamheden, betaling, verantwoordelijkheid, garantie en dus ook niet over de betaaltermijnen.

Gratis Opdrachtovereenkomst voor aangesloten ondernemers bij ZZP Nederland
Om dit op te lossen biedt ZZP Nederland een gratis opdrachtovereenkomst voor haar aangesloten ZZP'ers aan. Dit voorkomt onduidelijkheid over gemaakte afspraken. Maar desondanks komt het nog wel eens voor dat opdrachtgevers niet tijdig willen betalen. De meeste kleine ondernemers vinden het lastig om opdrachtgevers te manen voor een spoedige betaling.


ZZP IncassoPlan van ZZP Nederland
Met het ZZP Incassoplan staan ZZP’ers een stuk steviger. Het ZZP IncassoPlan leert ZZP’ers om een strak debiteurenbeleid aan te houden en de map bevat een serie instructies over een goed debiteurenbeleid, voorbeeldbrieven voor aanmaningen, labels die op de aanmaningen geplakt kunnen worden met het Incassologo, Bos Letters waarop de ingebrekestellingen verstuurd kunnen worden. Vaak leidt dit al snel tot betaling. Lukt het dan nog niet dan kunnen gebruikers van het ZZP IncassoPlan gratis gebruik maken van de diensten van Bos Incasso.

Het eerste jaar gratis voor aangesloten ondernemers bij ZZP Nederland
Voor aangesloten ondernemers van ZZP Nederland is het gebruik van het ZZP IncassoPlan het eerste jaar gratis, niet aangeslotenen betalen 165 Euro per jaar.

Deel deze pagina: