Asscher moet optreden tegen zzp schijnzelfstandigheid bij PostNL

Lodewijk Asscher
Lodewijk Asscher

Regeling PostNL zet zzp'ers in kwaad daglicht

De gehele Tweede Kamer wil dat minister Asscher optreedt tegen schijnzelfstandigheid bij PostNL en meer inspecties in de pakketbezorgingssector gaat uitvoeren. Een motie van D66 en CDA riep daar toe op. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: “D66 wil dat de minister strenger gaat optreden tegen schijnconstructies. Dan kan hij de echte zelfstandigen met rust laten. Gelukkig is de Tweede Kamer het hier mee eens.”

Kwaad daglicht

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over misstanden en schijnzelfstandigheid bij PostNL. Dergelijke constructies stellen ZZP’ers in een kwaad daglicht, dit terwijl veel ZZP’ers juist echte zelfstandigen zijn en tevreden met hun positie als ondernemer. 

De discussie over ZZP’ers wordt te vaak op basis van verkeerde voorbeelden gevoerd. Bedrijven die werken met schijnzelfstandigen dragen daar niet aan bij. Daar moet Asscher tegen optreden en niet een hele groep echte zelfstandigen in een kwaad daglicht zetten.

De motie luidt

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er al enkele jaren zorgen zijn over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers;constaterende dat het aantal inspecties op arbeidsmarktfraude sinds 2011 gehalveerd is; overwegende dat wetgeving alleen effect heeft als hier ook op gehandhaafd wordt;

verzoekt de regering, de Inspectie SZW een nadrukkelijkere rol te laten spelen in de handhaving in de pakketbezorgingssector; verzoekt de regering tevens, om de Kamer voorafgaand aan de Voorjaarsnota te informeren in hoeverre dit mogelijk is binnen de capaciteit van de Inspectie SZW, zonder dat dit ten koste gaat van de overige activiteiten van de Inspectie SZW; en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg
Pieter Heerma

Commentaar ZZP Nederland

ZZP Nederland is niet blij met schijnconstructies zoals die bij PostNL kennelijk worden gedoogd. Dit is schijnzelfstandigheid in puurste vorm. Werknemers ontslaan en ze vervolgens weer inhuren als zzp'er, terwijl er sprake is van 1 opdrachtgever, er in kleding van de opdrachtgever gewerkt moet worden, er allerlei eisen worden gesteld aan het vervoermiddel en andere vele andere verplichtingen. De discussie over schijnzelfstandigheid heeft ook een negatief effect op het imago van de echte ZZP ondernemer. Om dergelijke uitwassen te voorkomen heeft ZZP Nederland met andere belangenorganisaties meegedacht over een middel om schijnzelfstandigheid beter te kunnen controleren. Daaruit is het systeem van de modelovereenkomsten in de Wet DBA voortgekomen. Middels deze modelovereenkomsten wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om te controleren op schijnzelfstandigheid.

Deel deze pagina: