Stichting ZZP Nederland ondersteunt afschaffing VAR, maar er moet meer gebeuren

Sterker onderscheid tussen ondernemer en werknemer

Morgen wordt de afschaffing van de VAR in de Eerste Kamer behandeld als onderdeel van het wetsvoorstel DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Stichting ZZP Nederland heeft samen met andere ZZP-organisaties in een brief aan de Eerste Kamer gezegd dat de nieuwe werkwijze een duidelijke verbetering is. Er moet echter meer gebeuren om schijnconstructies door foute opdrachtgevers effectief te bestrijden, zodat de echte zelfstandige ondernemers daar niet langer last van hebben.

Met de VAR in de hand konden foute opdrachtgevers ontkomen aan naheffing van belasting en premies indien de belastingdienst achteraf vaststelde, dat er sprake was van een (verzwegen) dienstverband. De (schijn)zelfstandige was dan de pineut. In het nieuwe systeem worden opdrachtgevers mede aansprakelijk gehouden voor de aard van de opdrachtovereenkomst en kunnen foute opdrachtgevers beter door de belastingdienst worden opgespoord. Bovendien is er meer rechtszekerheid voor zelfstandigen; de VAR kon immers van de een op andere dag door de belastingdienst worden ingetrokken, zodat opdrachtgevers de VAR-loze ZZP’ers geen opdrachten meer gunden.

We zijn er nog niet

Het nieuwe systeem met modelcontracten is een verbetering, maar er moet meer gebeuren om de rechtspositie van zelfstandige ondernemers te versterken. Het wordt tijd, dat er een werkbare juridische definitie komt, die duidelijk onderscheid maakt tussen de positie van een ondernemer en die van een werknemer. Wie nu door de belastingdienst fiscaal als werknemer wordt beschouwd, kan daarmee nog geen aanspraak maken op werknemersrechten. Foute opdrachtgevers zouden juridisch moeten worden aangemerkt als werkgever, zodat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor werkgeversverplichtingen. Op die manier maak je pas echt een einde aan schijnconstructies en kunnen de echte zelfstandigen in vrijheid blijven ondernemen.

 Er is nu nog steeds een grijs gebied, waarin nieuwe schijnconstructies kunnen ontstaan en daar maken foute bemiddelaars dankbaar gebruik van. Profiterend van de angst van opdrachtgevers voor werkgeversverplichtingen en de angst van ZZP’ers voor het verlies aan opdrachten, is er door bemiddelaars een BV-constructie bedacht, waarin de zelfstandige financieel afhankelijk wordt gemaakt en er geen sprake meer kan zijn van zelfstandig ondernemerschap.

Stichting ZZP Nederland ziet de afschaffing van de VAR als een eerste stap op weg naar een duurzame positie van ZZP’ers als zelfstandige ondernemers op de arbeidsmarkt. Aan de kant van de opdrachtgevers moet er nog veel gebeuren. Zij zouden bindende afspraken moeten maken over hun gedrag als opdrachtgever en schijnconstructies via arbeidsbemiddelaars moeten uitbannen. Stichting ZZP Nederland gaat hierover graag in gesprek, maar wij rekenen daarbij ook op de medewerking van het kabinet in het belang van de zelfstandigen. 

Brief naar Wiebes

Hier leest u de brief die Stichting ZZP Nederland samen met drie andere belangenorganisaties naar staatssecretaris Wiebes heeft gestuurd.

Deel deze pagina: