63% ZZP'ers willen niet in loondienst

Bereidheid om personeel aan te nemen bij ZZP’ers erg laag

Uit onderzoek blijkt dat 63% van de zzp’ers niet overweegt om in een loondienstverband te gaan werken. Van die zzp’ers die dit wel overwegen denkt 7% binnen een jaar en nog eens 7% binnen 1 tot 5 jaar weer in loondienst te gaan werken. 23% heeft geen enkel concreet plan over wanneer ze ooit weer in loondienst zullen treden. Naar mate zzp’ers ouder worden willen ze minder in snel in loondienst.

Neveninkomen
Heeft een zzp’er naast het eigen inkomen ook nog partner die een baan heeft in loondienst dan is men eerder geneigd om weer een baan in loondienst aan te nemen. Namelijk: indien men geen neveninkomsten heeft, zegt 75% niet van plan te zijn in dienst te treden bij een bedrijf; van de zzp’ers die wél een andere inkomstenbron hebben, geeft 55% aan geen plannen te hebben om in dienst te treden.

Man vs. Vrouw
Ook heeft 65& van de zzp’ers aan dat ze absoluut niet van plan zijn om personeel aan te nemen. Vrouwen geven aan minder snel personeel aan te nemen dan mannen: 73% van de vrouwen heeft hier absoluut geen plannen voor tegen 60% van de mannen. En 7% van de vrouwen geeft aan dit op korte termijn te gaan realiseren, bij de mannen is dit 12%.

Het onderzoek “ZZP en Bedrijfsvoering” wordt jaarlijks door Conclusr Research uitgevoerd. Dit jaar werden daarvoor 821 zzp’ers ondervraagd.

Deel deze pagina: