Tweede Kamer: wettelijke vergoeding voor te laat betalen aan ZZP'ers

CDA Actueel

ZZP en MKB in problemen door late betalingen

Op 19 februari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van het CDA, dat samen met Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL is ingediend. In het voorstel wordt gepleit voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb'ers en zzp'ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald door de grootbedrijven. Hiermee wil de Tweede Kamer de ongewenste lange betalingstermijnen die op dit moment worden opgelegd door grootbedrijven terugdringen, zodat de prikkel wordt weggenomen dat grootbedrijven hun leveranciers als bank gebruiken. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan.

Laatste nieuws 08-09-2016:
Na contact met de Rijksoverheid blijkt dat het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet het voorstel nog goedkeuren alvorens de wet kan worden aangepast. Wanneer de Eerste Kamer hierover uitspraak doet is niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer over betaaltermijnen tussen bedrijven

Meer informatie

CDA Tweede Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt zijn blij met deze steun: “De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen zijn 2,5 miljard euro. Kleine leveranciers houden hierdoor hun hoofd amper boven water. Te late betalingen vormen voor mkb'ers en zzp'ers een risico en een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte om slechtere maanden op te vangen, of om juist snel investeringen te doen, kleiner.”

Meer dan de helft heeft betalingsproblemen

Op dit moment ervaren 53% van alle mkb- en zzp-aannemers en gespecialiseerde aannemers met een leveranciersrelatie met grote hoofdaannemers problemen met te late betalingen. Het betreft betalingstermijnen van 60 tot 120 dagen. In de wet is geregeld dat facturen binnen 30 dagen moeten worden betaald, met een mogelijkheid om dit te verhogen naar 60 dagen. De uitzonderingspositie in de wet maakt het echter mogelijk dat grootbedrijven later dan 60 dagen kunnen betalen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. “ Door het instellen van een wettelijke rente na zestig dagen kan op een effectieve en eenvoudige manier voorkomen worden dat kleine leveranciers gratis het grootbedrijf financieren, ” aldus Agnes Mulder.

Door het instellen van een wettelijke rente na zestig dagen kan op een effectieve en eenvoudige manier voorkomen worden dat kleine leveranciers gratis het grootbedrijf financieren, 

De Kamer wil dat minister Kamp voor 1 juni 2016 met een wetsvoorstel komt waarin de wettelijke vastgelegde vergoeding wordt geregeld.

Deel deze pagina: