Aantal bijstandsgerechtigden moet drastisch terug in Enschede

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft het actieplan 2007 Wet Werk en Bijstand (WWB) vastgesteld. De maatregelen zijn gericht op het fors terugdringen van het aantal mensen in de bijstand. Het actieplan 2006 mag een succes genoemd worden. In dat jaar daalde het aantal bijstandsgerechtigden in Enschede met 8 %, van ruim 5.000 naar ruim 4.600. In een aantal vergelijkbare gemeenten bleef de daling beperkt tot 6 %.

Myra Koomen, wethouder Werk en Inkomen: "Een van de punten waar we zwaar op inzetten is de uitstroom van mensen uit de bijstand. Voor veel mensen die langdurig afhankelijk zijn van de bijstand gaan we stevig aan de slag met een aanpak op maat. Op die manier willen we er in 2007 voor zorgen dat het aantal personen in de bijstand in Enschede 25 % meer daalt dan het gemiddelde van vergelijkbare steden."

In het actieplan staan zowel maatregelen waarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat mensen een beroep doen op de WWB, als acties waarmee bijstandsgerechtigden via de kortste weg worden geholpen aan een reguliere baan. De ervaringen uit 2006 hebben geleerd dat de helft van de bijstandsgerechtigden met een gerichte aanpak de aansluiting op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Economisch heeft Nederland de wind in de rug en daar moet Enschede nu van profiteren.

Deel deze pagina: