Aantal starters groeit in vierde kwartaal 2006 met 20%

kvk.nl

De Business Barometer van het vierde kwartaal 2006 van de Kamer van Koophandel Rotterdam laat zien dat het vertrouwen in de economie toeneemt.  Het aantal starters in de kamerregio Rotterdam is met 20% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorige jaar.

Groei in aantal startende ondernemers
In het vierde kwartaal van 2006 zijn er 2337 ondernemingen in de regio Rotterdam opgericht. In dezelfde periode in 2005 waren dit er 1948. Het aantal geregistreerde starters is aanhoudend gestegen sinds het derde kwartaal van 2003. 'Prachtige cijfers', zegt Kamer van Koophandel voorzitter Frans Lavooij. 'Het vertrouwen in de economie groeit en dat vertaalt zich in een stijging van het aantal mensen dat de stap waagt om een onderneming te starten'.

Lichte daling in dochterondernemingen / nevenvestigingen en opheffingen Het aantal nieuw opgerichte dochterondernemingen / nevenvestigingen vertoont een daling van 3%. In 2005 werden er nog 1232 opgericht. In 2006 waren dit er 1195. Het aantal geregistreerde opheffingen is met 4% gedaald naar 1908. Op 31 december 2006 bedroeg het totaal aantal economisch actieve ondernemingen in het gebied van de Kamer Rotterdam 97.174.

Rotterdam versus Nederland
Ook landelijk neemt het vertrouwen toe. Het aantal starters steeg met 16% en er werden 10% meer dochter/nevenvestigingen opgericht. Het aantal opheffingen daalde met 6%.

Ontwikkelingen bedrijvigheid kamergebied Rotterdam vierde kwartaal 2006 t.o.v. 2005

|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| |Kamergebied R'dam|Kamergebied R'dam|Nederland |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| |Absoluut |Procentueel |Procentueel |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|Starters |2.337 |20% |16% |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|Dochters / |1.195 |-3% |10% |
|nevenvestigingen | | | |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|Opheffingen |1.430 |-4% |-6% |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|

Veel starters in de bouw
De meeste ondernemingen worden gestart in de sector bouwnijverheid (426), gevolgd door de sector adviesdiensten (390). De toename van starters is ook duidelijk te zien in de branches facilitaire diensten (336) en persoonlijke diensten (274).

Manier van berekenen
De Kamer van Koophandel Rotterdam vergelijkt in de Business Barometer de cijfers van het afgelopen kwartaal met cijfers van hetzelfde kwartaal uit het voorgaande jaar. Er wordt voor deze manier gekozen omdat redenen voor groei of opheffing seizoensgebonden zijn.

De volledige Business Barometer van het vierde kwartaal van 2006 vindt u op de website van de Kamer van Koophandel:www.kvk.nl/businessbarometer

Deel deze pagina: