Aantal ZZP'ers in Nederland stijgt fors

ING Economisch Bureau

Sterke stijging ZZP’ers in dienstverlening
De stijging van het aantal zelfstandigen zonder personeel zet zich ook in 2011 sterk voort. Dat meldt het Economisch Onderzoeksbureau van de ING. Na een kleine dip in 2009 is er vanaf 2010 weer een forse stijging waargenomen. Opvallend aan het aantal starters is het grote aandeel van dienstverleners. Zes van de tien starters richt zich op dienstverlening, terwijl het aantal starters in de bouwsector sterk afneemt.

In Nederland is al jaren een sterk stijgende trend gaande richting het zelfstandig ondernemerschap. In 2005 startten ca 80.000 mensen een eigen bedrijf, in 2011 zal dat 127.000 zijn, een stijging van ruim 50%. Verreweg het grootste deel (80%) van de starters kan worden gerekend als ZZP’er.

Motivatie van starters
Voor veel starters is het hebben van meer vrijheid de belangrijkste motivatie, gevolgd door het benutten van kansen zoals het verhogen van het inkomen ten opzichte van een loondienstverband. Anderzijds is een dreigende werkloosheid voor een deel (25% in 2008) een reden om als zelfstandige aan de slag te gaan. Het aantal starters is erg afhankelijk van de economische groei, bij een stijgende economie starten meer zelfstandigen dan bij een neergaande economie.

ZZP in de zorg flink in de belangstelling, maar (nog) geen mogelijkheden
Het aandeel van de belangstellenden die zouden willen starten als zelfstandige is verreweg het grootst in de zorgsector. Toch starten nog weinig mensen in de sector waar de vraag naar flexibel inzetbare vakmensen groot is. De reden hiervoor is de complexe regelgeving van de overheid en de belastingdienst die het werken als zelfstandige in de zorg vrijwel onmogelijk maakt. Hierin zal verandering komen in 2012, de regels voor het werken als ZZP’er in de zorg zullen worden aangepast door de overheid.

Opmerking Stichting ZZP Nederland
Volgens het ING onderzoek bieden diverse sectoren mogelijkheden zoals onderwijs, transport en de agrarische sector. Wat het rapport er niet bij meldt dat met name deze sectoren gehinderd worden door overbodige regelgeving. Zo wordt het werken als vrachtwagenchauffeur en koerier vrijwel onmogelijk gemaakt door een achterhaalde regelgeving in de Vervoerswet. Hierin staat dat een transportonderneming geen ZZP chauffeurs mag inhuren en dat er sprake dient te zijn van een gezagsverhouding, tenzij de chauffeur beschikt over een kostbare NIWO vergunning. Voor mensen die in het onderwijs hun kansen zien bestaat een BTW vrijstelling, mits zij ingeschreven staan in een kostbare CRKBO organisatie.

De complexe regelgeving rond ZZP’ers is Stichting ZZP Nederland een doorn in het oog. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland lijkt het vaak op onbegrip van de overheid. Marrink: “we zien dat veel van de regelgeving is achterhaald en dat bij de betreffende instanties een te theoretisch beeld bestaat over ZZP’ers. Zo mag je je wel inschrijven bij de Kamer van Koophandel waarbij tegelijkertijd een BTW nummer wordt toegewezen door de belastingdienst, daarna gaat diezelfde Belastingdienst nog eens bepalen of de BTW-plichtige wel ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Dat gaat echt te ver...

Over Stichting ZZP Nederland
ZZP Nederland is ontstaan uit ontevredenheid over de regelgeving voor kleine zelfstandigen. Inmiddels hebben ca 18.000 zelfstandigen zich aangesloten bij ZZP Nederland. Naast belangenbehartiging faciliteert ZZP Nederland de zelfstandigen met diverse diensten op het complete ondernemersgebied.  

Link: | ING Rapport |

Deel deze pagina: