Aantal ZZP’ers in schildersbranche verdubbeld

Flinke groei schildersbranche
De schildersbranche heeft fraaie vooruitzichten. De groei voor 2007 wordt geraamd op 2,7 %. Naar verwachting zal deze groei zich ook in 2008 voortzetten. Om deze groei te kunnen realiseren is er dringend behoefte aan arbeidskrachten in de schildersbranche.

Aantal ZZP’ers verdubbeld in enkele jaren
Tussen 2001 en 2005 daalde het aantal werknemers in de sector onderhoud met ruim een vijfde.Het aantal zzp-ers is in dezelfde periode echter bijna verdubbeld. Er is dan ook sprake van een krachtige verschuiving van werkgelegenheid van werknemers richting zelfstandigen. Deze trend zal zich in de toekomst voortzetten. Als gevolg van de verdere toename van het aantal zzp-ers en een meer gematigde productiegroei zal de werkgelegenheid van werknemers in de periode 2009 tot en met 2012 echter weer met 1,5 procent per jaar zal afnemen.

Forse instroom noodzakelijk
Om de geraamde productie te kunnen realiseren moet in 2007 en 2008 een forse instroom worden gerealiseerd. Na jaren van dalende instroomcijfers en een relatief hoog niveau van de uitstroom, heeft de bedrijfstak behoefte aan een inhaalslag. Tegelijkertijd dienen er in de vakopleiding zon 1.300 à 1.400 leerlingen in te stromen om het vakmanschap in de toekomst op peil te houden. De bedrijfstak zal moeite moeten doen om deze instroom te realiseren. Daarnaast is het tegengaan van de vrijwillige uitstroom een belangrijke opgave van het bedrijfsleven in de komende jaren.

Veel interesse voor innovatie
De schildersbranche innoveert. In de praktijk blijken bedrijven vooral interesse te hebben in productinnovaties en veel minder in procesinnovaties. Door meer dan de helft van de bedrijven worden sneldrogende materialen, afschermsystemen en steigersystemen genoemd als belangrijke innovaties. Procesinnovaties als 4-seizoenenonderhoud wordt door een op de vijf als een belangrijke innovatie gezien. Dat zijn dan vooral de grotere schildersbedrijven.

Deel deze pagina: