ACTIEVERSLAG: Protest zelfstandige Tolken en Vertalers slaat aan

Politiek
Stichting ZZP Nederland

Zeker 1500 zelfstandige tolken en vertalers voeren deze week actie. Ze nemen geen werk aan van justitie, politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is de bedoeling om de rechtspraak en asielbranche voor onbepaalde tijd stil te leggen. 

Geregistreerde tolken en vertalers werken in feite nog voor tarieven die in 1981 wettelijk zijn vastgesteld. Het tarief bedraagt 43 euro per uur, waarbij de tolk/vertaler vaak ver moet reizen, om ergens een half uurtje te kunnen vertalen. Daarnaast wil het ministerie het register openstellen voor tolken en vertalers met een lager taalvaardigheidsniveau. 

Daarmee kunnen ook mensen die niet specifiek opgeleid zijn in tolkvaardigheden ook ingezet worden. Het is natuurlijk niet zo dat iemand die twee talen spreekt meteen kan tolken. Geregistreerde tolken moeten een taal inclusief al het juridisch jargon beheersen en dan ook nog in staat zijn om het geheel binnen een seconde te vertalen. 

Stichting ZZP Nederland ondersteunt inhoudelijk het manifest van de Actiegroep Registertolken en -vertalers. Zelfstandige ondernemers kunnen niet worden weggezet als flexwerkers. De overheid moet een voorbeeldrol vervullen als het gaat om goed opdrachtgeverschap. Stichting ZZP Nederland faciliteert de communicatie van de Actiegroep Registertolken en -vertalers maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van eventuele actie(s) van de tolken en vertalers. Wel is de stichting bereid om een bemiddelende rol te vervullen.

GA NAAR DE UPDATE VAN DIT VERHAAL

Inmiddels heeft de actie de aandacht van de pers gekregen. Die berichten ruimhartig over de staking:

In de pers:

Deel deze pagina: