Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid kan, geen verplichtstelling ZZP'ers

ZZP Nedrland

Het CDA komt in De Volkskrant d.d. 1 december met een plan voor een algemene basisverzekering arbeidsongeschiktheid. “Stichting ZZP Nederland acht dit bespreekbaar, maar staat gereserveerd tegenover een volledige verplichtstelling voor zelfstandigen”,zegt voorzitter Maarten Post.

Tweejarige basisverzekering voor alle werkenden

Uit de achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland (dec 2014) blijkt, dat meer dan 50 % positief staat tegenover een basisverzekering voor de duur van twee jaar, met een betaalbare premie en volledige acceptatie. Voor zelfstandigen betekent dit een overbruggingsperiode, waarin het inkomensrisico gedurende twee jaar kan worden afgedekt, zodat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt.

Werknemers zijn verzekerd in de WIA. De WIA kent een eigen risico periode van twee jaar, waarin een loondoorbetalingsverplichting geldt voor de werkgever. De basisverzekering dekt dit eigen risico voor werkgevers af. Dat zou met name voor het MKB een uitkomst zijn. Voor werknemers verandert er niets in hun rechten: de werkgever betaalt de premie en voorziet in re-integratie.

Het mes snijdt aan twee kanten

Het afdekken van de loondoorbetalingsverplichting zorgt ervoor, dat bedrijven hun oudere werknemers binnen boord houden. Het recente probleem van de werkloosheidscijfers van 55+ kan hiermee voor een belangrijk deel worden teruggebracht. Ook zullen oudere werklozen zich niet langer genoodzaakt zien om hun loopbaan te vervolgen als flexwerker of als zzp’er. Ook jongeren zullen sneller in dienst worden genomen, omdat het doorbetalingsrisico is verzekerd.

Zelfstandige ondernemers hebben belang bij acceptatie door de verzekeraar en een betaalbare verzekering voor een beperkte periode. ;Dit is een stimulans om ook het risico op volledige arbeidsongeschiktheid voor de lange termijn aanvullend en betaalbaar te verzekeren.

Basisverzekering bespreekbaar, volledige verplichtstelling niet

Voorzitter Maarten Post zegt, dat Stichting ZZP Nederland bereid is om met het CDA en andere partijen in gesprek te gaan over een algemene basisverzekering voor werkenden. “ Men moet echter wel beseffen, dat zelfstandige ondernemers een hekel hebben aan opgelegde verplichtingen. Voor mensen, die om verschillende redenen niet (geheel) afhankelijk zijn van het inkomen als zzp’er, is verplichte verzekering geen noodzaak en geen optie.”

Stichting ZZP Nederland zal in de komende periode de achterban raadplegen over het plan en roept de minister op tot een nadere verkenning van de mogelijkheden van vrijwillige deelname of opting out voor zelfstandigen.

Deel deze pagina: