Bedrijfsleven is tevreden over arbodienstverlening

Heliview.nl

Nederlandse bedrijven en instellingen waarderen de dienstverlening van de arbodiensten een stuk hoger dan in 2005. Opvallend daarbij is dat de gemiddelde tevredenheid van de niet-gecertificeerde arbodienstverleners hoger uitkomt dan die van gecertificeerde arbodiensten. Dit blijkt uit de Arbodiensten- en Re-integratiemarkt Monitor 2006/2007 van marktonderzoeksbureau Heliview. Het grootschalige onderzoek onder 845 bedrijven en instellingen wordt jaarlijks herhaald en brengt het ziekteverzuimbeleid en de inschakeling van arbodienst- en re-integratiedienstverleners in kaart.

De tevredenheid over de arbodienstverleners werd in 2006 gewaardeerd met maar liefst een 7.3 gemiddeld terwijl dit een jaar eerder nog een 7.0 was. Van de gecertificeerde arbodiensten scoren Arbo Unie, Achmea Arbo en ArboNed het hoogst.

Opvallend is dat de gemiddelde tevredenheid over de niet-gecertificeerde arbodienstverleners met een 7.6 iets hoger gewaardeerd wordt dan die over de gecertificeerde arbodiensten (7.2). Een verklaring hiervoor is dat men niet-gecertificeerde partijen vaker voor een adviestraject op maat inschakelt en daardoor de dienstverlening meer is toegespitst. Men beoordeelt de deskundigheid van de adviseurs van de (kleinere) niet-gecertificeerde arbodiensten dan ook iets hoger (7,6). Daarnaast ligt de contactfrequentie met de niet-gecertificeerde arbodienstverleners hoger en is men van mening dat er meer meegedacht wordt met de organisatie.

Sinds de liberalisering van de arbodienstverlening per 1 juli 2005 is een bedrijf niet meer verplicht om een gecertificeerde arbodienst in de arm te nemen. Wel moet men minimaal één gecertificeerde kerndeskundige inschakelen. Dit kan een veiligheidsdeskundige, arbeids- en bedrijfsgeneeskundige, arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige zijn. Deze gecertificeerde kerndeskundigen zijn in dienst van een gecertificeerde arbodienst, maar kunnen ook werkzaam zijn bij niet-gecertificeerde dienstverleners of zelfstandig hun diensten aanbieden. Als direct gevolg hiervan verloren veel gecertificeerde arbodiensten marktaandeel. In 2006 heeft 1 op de 6 ingeschakelde externe arbodienstverleners geen certificering.

Om het verlies van marktaandeel een halt toe te roepen, hebben de gecertificeerde arbodiensten het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan hun klanttevredenheid. Daarnaast is de dienstverlening van de meeste partijen uitgebreid met verschillende producten, waarbij er naast verzuimbestrijding meer nadruk komt te liggen op preventie. Voorbeelden hiervan zijn onder andere healthchecks, trainingen, keuringen en vaccinaties. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de WIA, waarbij er meer verantwoordelijkheid is komen te liggen bij de werkgevers. De veranderingen lijken in 2006 succes te boeken, daar de tevredenheid gestegen is en er geen marktaandeel meer verloren is.

Onderzoeksbureau Heliview BV is lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie).
Netto steekproefomvang: 845 respondenten Methode van dataverzameling: telefonische afname vragenlijst Periode van dataverzameling: tussen 2 en 16 januari 2007. Onderzoekspopulatie: Nederlandse bedrijven en instellingen met minimaal 5 tot en met 500 werkzame personen.

Voor meer informatie over de Arbodiensten- en Re-integratiemarkt Monitor en andere HRM-onderzoeken kunt u contact opnemen met drs. Katinka Deckers (katinka.deckers@heliview.nl) of Joris Rovers (joris.rovers@heliview.nl).


Deel deze pagina: