Bedrijven mogen sneller afschrijven in 2013

Rijksoverheid

Crisismaatregel: Weekers staat snellere afschrijving toe

Staatssecretaris Weekers heeft bekendgemaakt dat bedrijven in 2013 versneld kunnen afschrijven. Het kabinet wil hiermee zelfstandigen meer financiële mogelijkheden bieden. In 2013 mogen bedrijven van investeringen die ze doen direct 50% van het investeringsbedrag in mindering op de winst brengen, normaal is dat 20% per jaar.

Normaliter dient iedere investering met een aanschafwaarde van meer dan €450,- in minimaal 5 jaar te worden afgeschreven. Bedragen beneden dit drempelbedrag mogen direct ten laste van de winst worden gebracht. Een uitzondering geldt voor startende ondernemers: zij mogen in de eerste drie jaar willekeurig afschrijven.

Met deze maatregel gaan bedrijven die investeren in 2013 minder belasting betalen. Daar staat tegenover dat er in de restjaren minder kan worden afgeschreven, waardoor de belastingdruk weer wordt geëgaliseerd.

Link: | belastingaftrekposten |

Deel deze pagina: