Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag te laat uit: Kamervragen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, over de trage uitbetaling van de Belastingdienst/ Toeslagen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag (Ingezonden 12 maart 2007)

1
Krijgt u ook signalen dat er problemen zijn bij de verwerking en de doorlooptijd bij de Belastingdienst / Toeslagen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag? (Uit: Stentor, 5 februari 2007, “ Problemen bij fiscus nog lang niet opgelost.”)
2
Is het waar dat de doorlooptijd bij een nieuwe aanvraag of wijziging voor kinderopvangtoeslag 12 weken is, waardoor ouders 12 weken niet de juiste of zelfs géén toeslag krijgen uitgekeerd?
3
Bent u ervan op de hoogte dat kinderopvanginstellingen in financiële problemen komen door deze trage verwerkingtijd?
4
Wat gaat u ondernemen om dit probleem op te lossen?
5
Klopt het dat er geen "Opgaaf kinderopvangtoeslag" over 2006 meer is verzonden, waardoor ouders opeens zelf het initiatief moeten nemen of er wijzigingen noodzakelijk waren? Klopt het dat hierover alleen via de website van de Belastingdienst/ Toeslagen is gecommuniceerd?


Deel deze pagina: