Belastingdienst brengt zelfstandigen in problemen

ZZP Nederland

Dat de belastingdienst een monopoliepositie bezit is iedereen duidelijk, maar dat de Belastingdienst eenzijdig en met ijzeren hand regeert wordt weer eens te meer duidelijk met de VAR Verklaring. Waar in de politiek gemakkelijk en traag wordt gekeuveld over het verstrekken van een VAR verklaring voor zelfstandigen legt de Belastingdienst ZZP'ers in de zorgsector het vuur aan de schenen. De afgifte van een VAR verklaring wordt weer uitgesteld.

VAR verklaring voor de zorg wordt niet meer afgegeven
Een correcte VAR verklaring wordt niet standaard meer afgegeven, bovendien zijn zelfstandigen afhankelijk van de willekeur van de ambtenaar die de aanvraag beoordeelt. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek dat in opdracht van minister Donner is uitgevoerd. De minister stuurt doodleuk een geruststellend bericht naar de Tweede Kamer waarin hij verteld dat alles in orde is, dat is ronduit misleidend. Ondertussen groeit de onrust bij de ZZP'er (zelfstandigen zonder personeel). Uit het rapport en uit de vele reacties die ZZP Nederland bereiken blijkt dat door willekeur en achtergrond van de ambtenaren geen consistent beleid ontstaat en dat protesten over het algemeen succesvol zijn.

Echter de belastingdienst regeert met ijzeren hand en traineert de afgifte van een VAR verklaring door het uitvoeren van een telefonisch kruisverhoor, waarin zelfstandigen antwoord dienen te geven op strikvragen. Als uiteindelijk blijkt dat alles in orde is kan de Belastingdienst niet anders dan de felbegeerde VAR WUO af te geven en wordt de betreffende zelfstandige weer blij en kan weer aan het werk.

De Belastingdienst geeft niet snel op
Maar de belastingdienst geeft blijkbaar nooit op. Regelmatig komt het voor dat na het afgeven van een VAR WUO de Belastingdienst weer belt om een afspraak te maken om alles weer opnieuw te controleren. Inmiddels is de Belastingdienst het spoor bijster want de nieuwste actie is een brief waarin zelfstandigen toestemming wordt gevraagd om de beoordeling van de aanvraag te mogen uitstellen tot april. Op zich begrijpelijk want niemand weet wat er gaat gebeuren vanuit de politiek, maar ondertussen zitten veel zelfstandigen in de zorg gewoon thuis. Geen opdrachtgever die ze wil inhuren, omdat men bang is achteraf geconfronteerd te worden met een naheffingsaanslag voor belastingen en sociale lasten.

In een reactie over de VAR vertelt staatsecretaris De Jager van Financiën doodleuk dat het allemaal goed gaat met de VAR verklaringen en dat er veel bereikt is. Het tegendeel is waar, veel zelfstandigen leven in onzekerheid over wel of niet zelfstandigenaftrek en velen kunnen niet aan de slag als zelfstandige door de mateloze stagnatie die blijkbaar dient te ontstaan wanneer er een beslissing dient genomen te worden.

Tijd voor duidelijk beleid
Volgens ZZP Nederland wordt het tijd dat de overheid een duidelijk beleid gaat voeren ten aanzien van kleine zelfstandigen. Ca. 800.000 mensen werken inmiddels als Zelfstandige Zonder Personeel. Onder deze groep zijn ook veel mensen die hun uitkering beu waren en zelf een onderneming zijn gestart. Prachtig, maar vaak hebben deze mensen moeilijkheden om aan het urencriterium van 1225 uur per jaar te voldoen. Weg belastingvoordeel, weg aftrekposten en weg is het redelijke inkomen van de zelfstandige. Dit ontneemt werklozen vaak de moed om een onderneming te beginnen, een uitkering aanhouden is dan veel veiliger.

Het kan ook anders
ZZP Nederland is van mening dat de VAR Verklaring herzien moet worden. Duidelijkheid en een verlaging van het urencriterium zou een mooi begin zijn. In plaats van 1225 uur kunnen klassen gemaakt worden. Bij 800 uur moet een VAR WUO mogelijk zijn. Ondernemersaftrek kan hierop aangepast worden. Ook bij starten halverwege het kalenderjaar moet de Belastingdienst zich eens duidelijk en soepel opstellen.

Deel deze pagina: