Belastingdienst heeft in automatisering haar achilleshiel

Elsevier Fiscaal

Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, heeft op ´Verantwoordingsdag 2007´ de leden van de Tweede kamer toegesproken. De conclusie van haar betoog was dat de automatisering in 2006 de achilleshiel van de Belastingdienst is.

Toeslagen
Net als in voorgaande jaren zijn er structurele problemen rond de inkomensafhankelijke toeslagen, zo schrijft de rekenkamer. 'De Belastingdienst houdt onvoldoende toezicht. Zo weet de dienst niet voor welk bedrag zij voorschotten aan burgers heeft aangepast. Daardoor moet de Belastingdienst in 2007 waarschijnlijk aanzienlijke bedragen terugvorderen over de toeslagen van voorgaande jaren.'

Onvoldoende controle
Naast de inkomensafhankelijke toeslagen controleert de Belastingdienst onvoldoende (bijvoorbeeld assurantiebelasting), zijn er problemen met de loonheffing en diverse administratieve slordigheden. De Algemene Rekenkamer vindt ten slotte dat het toezichtbeleid, de accountantscontrole van de belastingen en de verschillen in de aanpak van de fiscale vrijplaatsen (bijvoorbeeld woonwagencentra) een aandachtspunt zijn voor het ministerie van Financiën.

Loonheffingsketen
Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op de vingers getikt door de Algemene Rekenkamer. Het financieel beheer door het ministerie is vorig jaar ver onder het niveau van 2005 gezakt. Zo is de invoering van een nieuw administratief systeem onderschat en is er onvoldoende sturing geweest bij de overheveling van taken op het gebied van loonaangiftes en premie-inning voor uitkeringen naar de Belastingdienst. De Rekenkamer waarschuwde vorig jaar al voor de risico's bij het overhevelen van taken in de zogeheten loonheffingsketen. Minister Donner zegt met de staatssecretaris van Financiën al besloten te hebben om de regie op de loonaangifteketen aan te scherpen.

Deel deze pagina: